Přehled

Žebříček (str 9)

+8Legendární
+7Velkolepé
+6Fantastické
+5Vynikající
+4Skvělé
+3Dobré
+2Slušné
+1Průměrné
+0Nevalné
–1Mizerné
–2Příšerné

Herní čas (str. 194)

 • Výměna: čas, ve kterém všichni vykonají svou akci
 • Scéna: čas k vyřešení situace
 • Sezení: jedno herní sezení.
 • Scénář: jedna epizoda
 • Příběhový oblouk: jedna sezóna
 • Kampaň: celá hra v daném herním prostředí

Hod na dovednost (str. 130)

Hoďte čtyřmi Fate kostkami a přičtěte hodnocení dovednosti. Porovnejte s opozicí. Za každý stupeň který proti ní máte na žebříčku navíc získáváte jeden posun.

Druhy opozice (str. 131)

 • Aktivní: jiná postava si hází proti vám
 • Pasivní: neměnná hodnota na žebříčku

Čtyři výsledky (str. 132)

 • Selhání: V akci jste selhali nebo uspěli za výraznou cenu
 • Remíza (posun 0): uspěli jste za drobnou cenu
 • Úspěch (posun 1-2): uspěli jste zdarma
 • Úspěch se stylem (posun 3+): uspěli jste s dodatečným benefitem

Čtyři akce (str. 134)

Překonání: překonává překážku

Vytvoření výhody: zdarma vyvolá aspekt

Útok: ubližuje jiné postavě

Obrana: brání vás před útoky nebo výhodami

Zmírňování poškození (str. 160)

Proškrtněte jeden čtvereček stresu větší nebo rovný hodnotě útoku, přijměte jeden nebo více následků, nebo proškrtněte čtvereček stresu a přijměte následky – pokud nic z toho nemůžete učinit, jste vyřazeni.

Následky (str. 162)

 • Drobné: -2 od hodnoty útoku
 • Mírné: -4 od hodnoty útoku
 • Vážné: -6 od hodnoty útoku
 • Extrémní: -8 od útoku a trvalý aspekt postavy

Zotavování se (str. 164)

 • Drobné: Slušná (+2) obtížnost, jedna celá scéna
 • Mírné: Skvělá (+4) obtížnost, jedno celé sezení
 • Vážné: Fantastická (+6) obtížnost, jeden celý scénář

Typy aspektů (str. 57)

 • Aspekty hry: trvalé, vytvořené během tvorby hry
 • Aspekty postavy: trvalé, vytvořené během tvorby postavy
 • Situační aspekty: trvají jednu scénu, dokud nejsou překonány, nebo přestanou mít význam
 • Posílení: trvají dokud nejsou vyvolány
 • Následky: trvají do zotavení

Vyvolávání aspektů (str. 68)

Utraťte bod osudu nebo volné vyvolání. Vyberte si jedno:

 • +2 k vašemu hodu na dovednost
 • Přehození všech hozených kostek
 • Týmový spolupráce: +2 na hod jiné postavy
 • Překážka: +2 na pasivní opozici

Volná vyvolání lze vzájemně skládat nebo přidávat k zaplacenému vyvolání.

Vynucování aspektů (str. 71)

Přijměte komplikaci za bod osudu.

 • Událostí: Máš ____ aspekt a jsi v ____ situaci, takže bohužel dává smysl, aby se ti stalo ____. Ksakru, ty máš ale smůlu.
 • Rozhodnutím: Máš ____ aspekt v ____ situaci, takže dává smysl, že se rozhodneš k ____. Což se obvykle zvrhne, když ____.

Obnova (str. 80)

Na začátku nového sezení si obnovte své body osudu na úroveň obnovy. Pokud jste předchozí sezení skončili s více body osudu, tak vám zůstanou. Na konci scénáře se vrátíte na hodnotu své obnovy bez ohledu na okolnosti.

Utrácení bodů osudu (str. 80)

Utraťe bod osudu abyste:

 • Vyvolali aspekt
 • Aktivovali trik
 • Odmítli vynucení
 • Vytvořili příběhový detail

Výzvy (str. 147)

 • Hodí se na překonání za každou překážku nebo cíl, které vyžadují hod na odlišnou dovednost.
 • Selhání, cenu a úspěch každého hodu interpretujte až po posledním hodu.

Střety (str. 150)

 • Postavy ve střetu si hodí patřičnými dovednostmi.
 • Ta, která získá lepší výsledek, obdrží vítězství.
 • Pokud jako jediní uspějete se stylem, získáte dvě vítězství.
 • Pokud dojde k remíze nejvyšších výsledků, nikdo nezíská vítězství a nastane nečekaná změna.
 • Střet vyhrává první účastník, který dosáhne tří vítězství.

Konflikty (str. 154)

 • Vykreslete scénu, popiště prostředí, v němž se konflikt odehrává, vytvořte situační aspekty a zóny a ujasněte, kdo se konfliktu účastní a na jaké je straně.
 • Určete pořadí jednání.
 • Zahajte první výměnu
 • Ve svém tahu proveďte akci a vyhodnoťte ji.
 • V tazích ostatních se braňte, nebo na jejich akce reagujte, jak je potřeba.
 • Po ukončení jednání všech postav začněte znovu s novou výměnou
 • Konflikt končí, když všichni z jedné strany odstoupí nebo jsou vyřazeni.

Získávání bodů osudu (str. 81)

Získáte body osudu, když:

 • Přijmete vynucení
 • Jsou vaše aspekty vyvolány proti vám
 • Odstoupíte z konfliktu