5. Dovednosti a triky

Definice dovedností

Dovednost je slovo, které shrnuje rozsáhlou paletu různorodých schopností – jako Atletika, Boj nebo Klamání – které vaší postavě mohou být dány vrozeným talentem, tréninkem nebo roky pokusů a omylů. Dovednost je v základu cokoliv, co vaše postava ve hře skutečně dělá a zahrnuje to nějaké výzvy a náhodu (a kostky).

Dovednosti jsou hodnocené žebříčkem přídavných jmen. Čím vyšší hodnocení, tím lepší vaše postava v dovednosti je. Shrnuto, seznam dovedností vaší postavy vám dává obrázek o potenciálu postavy v okamžité akci – v čem jste nejlepší, v čem jste v pohodě a v čem moc dobří nejste.

Dovednosti ve Fate definujeme dvěma způsoby – v termínech herních akcí to je to, co s nimi můžete dělat a v kontextu, v němž je můžete použít. Je tu jen pár základních herních akcí, ale množství možných kontextů je nekonečné.

Základní herní akce

Tohle rozebíráme do detailu v Akcích a důsledcích, ale tady máte krátké shrnutí, abyste tam nemuseli hned teď listovat.

o Překonání: Přesně jak slovo říká, pokoušíte se vypořádat s nějakou výzvou, podílet se na nějakém úkolu nebo problému souvisejícím s vaší dovedností.

c Vytvoření výhody: Ať už odhalujete o oponentovi něco, co už existuje, nebo vytváříte situaci, která vám pomůže uspět, vytváření výhody vám umožňuje objevovat a vytvářet aspekty a umožní vám na ně získat volná vyvolání.

a Útok: Snažíte se někomu ublížit v konfliktu. Zranění může být fyzické, duševní, emocionální nebo sociální.

d Obrana: Snažíte se někomu zabránit, aby vám ublížil, dostal se přes vás nebo proti vám vytvořil výhodu.

Některé dovednosti také mají zvláštní efekty, jako například že dávají dodatečné čtverečky stresu pro konflikt. Podívejte se na Kondici a Vůli jako příklady ze základního seznamu dovedností níže.

Ačkoliv tu jsou pouze čtyři akce, s nimiž se všechny dovednosti pojí, dovednosti jsou závislé na kontextu akce. Například jak Zlodějna tak Řemesla vám umožní vytvořit výhodu, ale každý ve velmi odlišném kontextu – Zlodějna vám to umožní, když si obhlížíte místo, do nějž se chcete vloupat, a Řemesla vám to umožní, když zkoumáte nějaký nástroj. Různé dovednosti vám umožňují od sebe rozlišit schopnosti různých PH, tak, aby měl každý hráč ke hře svůj jedinečný příspěvek.

Definice triků

Trik je zvláštní vlastnost, kterou má vaše postava a která mění způsob toho, jak pro vás dovednost funguje. Triky označují něco zvláštního, privilegovaný způsob, kterým postava dovednost používá a který je unikátní pro každého, kdo onen trik má, což je velmi častý prvek v mnoha herních prostředích – speciální nebo špičkový trénink, neobyčejný talent, poznamenání osudem, genetické změny, vrozená úchvatnost a miriáda jiných důvodů k vysvětlení, proč někteří lidé dokáží ze svých dovedností dostat více, než jiní.

Zatímco dovednosti jsou takové ty věci, které může udělat v kampani kdokoliv, triky jsou o jednotlivých postavách. Z toho důvodu je několik dalších stran věnováno tvorbě vašich vlastních triků, ale také tu najdete nějaké triky na ukázku uvedené pod každou dovedností v základním seznamu.

Triky vám ve vaší hře umožňují odlišit od sebe postavy, které mají stejné dovednosti.

Landon i Cynere mají vysokou dovednost Boj, ale Cynere má navíc trik Mistr boje, který ji s touto dovedností umožňuje snáze vytvářet výhody. To tyto dvě postavy velmi odlišuje – Cynere má jedinečnou schopnost analyzovat a chápat protivníkovy slabiny, kterou Landon nemá.

Můžeme si představit Cynere jak začíná boj zkoušením protivníkových pohybů a výpadů, postupně jej tlačíc až na hranici jeho možností, aby jej pak náhle porazila jediným rychlým, precizním úderem. Landon si oproti tomu vystačí s tím se na protivníka vrhnout a odsekat ho z cesty.

Triky také můžete použít k odlišení některých skupin schopností, které náleží jen pár vyvoleným, pokud to je něco, co vaše herní prostředí potřebuje. Například v moderním herním prostředí můžete cítit, že by žádná dovednost neměla jen tak někomu umožnit mít lékařskou průpravu. (Pokud, samozřejmě, nehrajete hru o doktorech.) Na druhou stranu s trikem pro jinou, obecnější dovednost (třeba Učenost), můžete mít jednu postavu, která bude „doktor“, pokud o to hráči budou stát.

Triky a obnova

Každý trik, který si vezmete nad první tři, sníží hodnocení obnovy vaší postavy o jedna.

Tvorba triků

Ve Fate si hráči mohou vzít triky během tvorby postavy, nebo si ponechat otevřenou možnost vzít si je během hry. Pod každou níže uvedenou dovedností je vyjmenováno pár triků, není to však pevný a vyčerpávající seznam; spíše tam jsou na ukázku, aby vám pomohly ve vlastní tvorbě (ačkoliv, pokud chcete, určitě si můžete vzít ty uvedené).

Máme také seznam věcí, které dovednosti mohou dělat, aby vám pomohl, až je budete vymýšlet pro vaši hru. Pokud si nejste jistí, podívejte se na triky v seznamu, nebo na ty, které mají ukázkové postavy.

Vypravěči, pokud máte nějakou konkrétní sadu schopností, které chcete ve hře zdůraznit jako důležité, můžete si udělat seznam triků, na které se hráči mohou při tvorbě postavy odkazovat. Obvykle tak budete činit během tvorby specialit; pro více detailů se podívejte na kapitolu Speciality začínající na straně 269.

Přidání nové akce k dovednosti

Nejjednodušší možnost pro trik je umožnit dovednosti udělat něco, co normálně nedokáže. To pak v nějaké situaci přidává do základní dovednosti novou akci pro ty, kteří tento trik mají. Tato nová akce může být něco, co umožňují jiné dovednosti (umožní to v určité situaci jedné dovednosti zastoupit jinou) nebo něco, co neumožňuje žádná dovednost.

Tady jsou nějaké nové trikové akce:

 • Útok ze zálohy. Můžete použít Skrývání, abyste učinili fyzický útok, za předpokladu, že si cíl není vědom vaší přítomnosti.
 • Rvát se jak pes. Můžete použít Provokaci ve střetech, na které byste normálně potřebovali Kondici, kdykoliv je možné brát v potaz schopnost vytočit vašeho oponenta pouhou silou vaší osobnosti.
 • Nikdy nejste v bezpečí. Můžete použít Zlodějnu k provedení duševních útoků a vytváření výhod proti cíli, kdykoliv zrežírujete loupež způsobem, který naruší jeho důvěru ve vlastní bezpečnost.

trik z karty postavy

To, že trik máte, ještě neznamená, že ho musíte použít vždy, kdy to je relevantní. Používání triků je vždy vaše volba a pokud si myslíte, že by to nebylo vhodné, nebo když prostě nechcete, můžete se rozhodnout trik nepoužít.

Například můžete mít trik, který vám dovolí použít Boj namísto Atletiky, když se bráníte proti šípům a jiným střelným útokům. Kdykoliv jste napadeni lučištníkem, můžete se rozhodnout použít Boj – nebo prostě použít Atletiku jako kdokoliv jiný. Je to jen na vás.

Přidání bonusu k akci

Další použití triku je dát dovednosti automatický bonus na nějaké konkrétní, velmi jasně vymezené užití, v podstatě nechat postavu se na něco specializovat. Užití by mělo být omezenější, než jsou ta, která akce normálně umožňuje, a použitelné jen v jedné nebo dvou konkrétních akcích.

Obvyklé je přidat +2 k hodnocení dovednosti. Nicméně pokud chcete a dává to smysl, můžete bonus také vyjádřit jako dva dodatečné posuny efektu po úspěšném hodu. Pamatujte, více posunů v hodu vám v některých akcích umožní být určitým způsobem efektivnější.

Toto můžete použít k utvoření jakéhokoliv efektu odpovídajícího dvěma posunům dodatečné převahy při úspěšném hodu. Může to být Slušná (+2) pasivní opozice, obdoba 2 bodového zásahu, drobný následek nebo výhoda, jejíž odstranění vyžaduje překonání Slušné (+2) opozice.

Tady je pár příkladů přidávání bonusů k akcím:

 • Okultní expert. Získáte +2 na vytvoření výhody Učeností v jakékoliv situaci, která má co dočinění s nadpřirozenem či okultnem.
 • Olovo ve vzduchu. Opravdu rádi vyprazdňujete zásobníky. Kdykoliv použijete plně automatickou zbraň a uspějete na útok Střelbou, automaticky tvoříte Slušnou (+2) opozici proti pohybu v dané zóně až do své další akce, kvůli všemu tomu olovu ve vzduchu. (Normálně byste na vytvoření podobné překážky potřebovali samostatnou akci, ale s tímto trikem to je zdarma.)
 • Dítě dvora. Získáváte bonus +2 na jakýkoliv pokus o překonání překážky pomocí Vztahů kdykoliv se nacházíte u nějaké šlechtické události, jako je třeba královský ples.

Hráči, když tvoříte trik, který dává akci bonus, vyvarujte se okolností, které se ve hře objevují málo. Například výše zmíněný trik Okultní expert je nevhodný, pokud se vaše hra nezabývá hodně okultnem, a Dítě dvora je k ničemu v kampani, která poměrně běžně neobsahuje šlechtice. Pokud myslíte, že svůj trik nepoužijete alespoň dvakrát za herní sezení, změňte podmínky, s nimiž je bonus spojen.

Vypravěči, je na vás pomoci hráčům v tom, aby jejich triky byly k užitku. Podívejte se na podmínky, které si zvolili, jako na nákupní seznam věcí, které chcete do sezení zahrnout.

Vytvoření výjimky z pravidel

A konečně, triky mohou být použity k tomu, aby daly dovednosti v jasně určených případech unikátní výjimku pro jakékoliv jiné herní pravidlo, které se nějak nehodí k danému typu akce. Kapitola Výzvy, střety a konflikty je plná různých malých pravidel o podmínkách, při kterých může být dovednost použita, a co se stane, když ji tak použijete. Triky je mohou prolomit a umožnit vaší postavě překonat hranice možného.

Jediné omezení k tomuto je, že trik nemůže změnit žádné základní pravidlo pro aspekty ve smyslu vyvolání, vynucení a ekonomie bodů osudu. Ty zůstávají vždy stejné.

Tady je pár triků vytvářejících výjimky z pravidel:

 • Ritualista. Použijte Učenost namísto jakékoliv jiné dovednosti ve výzvě, což vám umožní využít Učenost dvakrát během té samé výzvy.
 • Svazovač. Když na někom za pomoci Řemesel vytvoříte výhodu Svázaný (nebo podobnou), můžete vždy provádět aktivní opozici pro hody pokoušející se ji překonat (také za použití Řemesel), i když nejste přítomni. (Normálně, nejste-li přítomni, by si unikající postava házela pouze proti pasivní opozici, což by jí únik dost zjednodušilo)
 • Riposta. Pokud uspějete se stylem na obranu Bojem, můžete způsobit 2 posunový zásah namísto toho, abyste dostali posílení.

Vyvažování užitečnosti triků

Pokud se podíváte na většinu ukázkových triků, všimnete si, že podmínky, při nichž je můžete použít, jsou velmi omezené v porovnání se základní dovedností, kterou upravují. To je výhoda, o kterou při tvorbě vlastních triků usilujete – vy je chcete mít hodně omezené co do jejich záběru, aby to působilo speciálně, když je použijete.

Pokud váš trik fakticky převezme základní akci dovednosti, není dostatečně omezený. Nechcete trik, který nahradí dovednost, kterou upravuje.

Dva hlavní způsoby jak omezit trik, aby si udržel svůj efekt, je vztáhnout jej jen na konkrétní akci nebo dvojici akcí (pouze akce vytvoření výhody nebo pouze pro hody na útok a obranu) nebo omezením situací, ve kterých jej můžete použít (pouze mezi šlechtou, pouze při střetu s nadpřirozenem atp.).

Pro nejlepší výsledek použijte obojí – mějte trik omezený na konkrétní akci, v jejímž rámci může být použit pouze ve velmi specifické herní situaci. Pokud se obáváte, že jsou podmínky příliš úzké, vraťte se zpět a zamyslete se, jakými způsoby může být dovednost ve hře použita. Pokud vidíte, jak by mohl být trik pro některý z nich užitečný, jste nejspíš na správné cestě. Pokud ne, můžete chtít trik trochu vyladit, abyste si byli jistí, že přijde vhod.

Můžete trik také omezit tím, že jej dovolíte použít pouze v konkrétní herní periodě, jako třeba jednou za konflikt, jednou za scénu nebo jednou za sezení.

Triky aktivované bodem osudu

Dalším způsobem jak omezit přílišné používání triků ve hře je chtít bod osudu za jejich použití. To je dobrá možnost, pokud chcete trik s velmi silným efektem, nebo pokud se vám nezdá, že by šlo nějak pozměnit jeho znění tak, aby do hry přicházel méně často.

Naše nejlepší rada pro rozhodování o tom, co velmi silný znamená, je: pokud nedodržuje konkrétní omezení uvedená výše (tedy, když přidává k dovednosti novou akci a bonus) nebo pokud výrazně ovlivňuje konflikty. Zejména jakýkoliv trik, který vám umožní v konfliktu způsobit stres navíc, by měl stát bod osudu.

Lenny zvažuje dát Landonovi trik jménem „Smrtící ostří“. Chce, aby přidával dva posuny ke každému úspěšnému hodu na útok, pokud je proveden jeho osobním, na míru vyrobeným rodinným mečem.

Amanda se nad tím zamyslí. Naplňuje to všechna kritéria pro omezení, je tu ale jeden problém – ani Amanda ani Lenny si nedokáží představit moc situací, v nichž by Landon nepoužíval svůj zděděný meč. To by tudíž znamenalo, že by tento trik použil při každém útoku, což by fakticky nahradilo běžné užití dovednosti Boj. Amanda se rozhodne, že to je příliš, a požádá Lennyho, aby trik upravil.

Lenny se nad tím zamyslí a pak řekne: „Dobře, co kdyby to fungovalo jen když bojuji s příslušníkem znepřátelené rodiny?“

Na to se Amanda zeptá: „Kde se v naší hře vezmou znepřátelené rodiny? Měla sem za to, že podstata hry je, že budete cestovat od místa k místu a budete se tak nějak toulat světem.“

Lenny souhlasí, že takto by trik nepřišel do hry příliš často, a přemýšlí o tom dál.

Nakonec přijde s tímhle: „Co tohle: Když bude někdo chtít použít 2 bodový čtvereček stresu, aby přijal Landonův útok mečem, tak ho můžu přimět, aby místo toho použil drobný následek?“

To se Amandě líbí, protože to přijde do hry v téměř každém konfliktu, do nějž se Landon zapojí, ale nebude to něco, co by mu dávalo výhodu v každé výměně. Navrhne ještě omezení, aby šlo trik použít během každého konfliktu jen jednou, s čímž to prohlásí za hotové.

Na Landonovu kartu Lenny napíše:

 • Smrtící ostří. Při úspěšném útoku svým rodinným mečem mohu soupeře jednou během každého konfliktu donutit, aby použil drobný následek místo dvoubodového čtverečku stresu.

Rodiny triků

Chcete-li jít u nějakého typu tréninku nebo talentu do detailu, můžete k tomu vytvořit rodiny triků. To je skupina triků, které jsou k sobě vztažené a nějak svázané.

To vám ve vašem herním prostředí umožní vytvořit věci jako bojová umění nebo elitní školy a zobrazit výhody, které takové věci přináší. Také vám to pomáhá určit, jaké typy speciálních schopnosti jsou k dispozici, pokud chcete hru s dojmem rozdílných „povolání“ postav – můžete mít rodiny triků jako třeba „Špičkový pilot“ nebo „Kočičí lupič“.

Vytvoření rodiny triků je snadné. Vytvoříte jeden trik, který slouží jako předpoklad pro všechny ostatní v rodině a kvalifikuje vás k tomu vzít si další v posloupnosti. Pak potřebujete vytvořit pár triků, které všechny nějak souvisí s tímto předpokladem, ať už skládáním efektů nebo jejich rozvětvením do sady jiných efektů.

Skládání efektů

Možná nejjednodušší způsob vypořádání se se souvisejícími triky je prostě učinit původní trik efektivnějším v té samé situaci:

 • Pokud trik přidával akci, prohlubte jej a dejte akci bonus. Držte se pravidel pro udělování bonusů – okolnosti, v nichž se bonus uplatní, by měly být užší než u základní akce.
 • Pokud trik dával bonus k akci, dejte mu další bonus +2 k té samé akci nebo dodatečný dvou posunový efekt k akci.
 • Pokud trik tvořil výjimku z pravidel, učiňte jej ještě výjimečnější. (To může být obtížné vzhledem k podstatě původní výjimky. Nebojte se, máte jiné možnosti.)

Pamatujte si, že zlepšený trik efektivně nahrazuje ten původní. Můžete na něj pohlížet jako na jeden super-trik, který zabírá dvě kolonky (a dvě obnovení), což je cena za to, že máte trik silnější než jiné.

 • Pokročilý válečník. (vyžaduje Válečníka, str. 299) Pokud bojujete s někým, kdo je ozbrojen mečem, dostanete další bonus +2 na vytvoření výhody pomocí Válečníka.
 • Dvorní ratolest. (vyžaduje Dítě dvora, str. 90) Pokud překonáte překážku pomocí Dítěte dvora, můžete k tomu vytvořit situační aspekt, který popíše obecnou změnu nálady ve váš prospěch. Pokud se tohoto aspektu chce někdo zbavit, musí překonat Slušnou (+2) opozici.
 • Pokročilý ritualista. (vyžaduje Ritualistu, str. 91) Získáváte bonus +2, pokud používáte Učenost namísto jiné dovednosti během výzvy. To vám umožňuje použít Učenost dvakrát během té samé výzvy.

Větvení efektů

Pokud větvíte, tvoříte nový trik na základě původního ve smyslu jeho tématu nebo subjektu, kterého se týká, nicméně poskytuje k němu zcela nový efekt. Pokud se podíváte na skládání efektů jako na rozvíjení dovednosti či triku vertikálně, můžete se dívat na větvení efektů jako na jejich rozvíjení horizontálně.

Pokud váš původní trik přidává dovednosti akci, větvící trik může přidávat dovednosti jinou akci, nebo může přidávat bonus na jinou akci, kterou dovednost již obsahuje, nebo tvořit výjimku z pravidel atd. Mechanický efekt není spojený s původním trikem, ale poskytuje související druh úžasnosti.

To vám umožňuje nabídnout více cest, jak být výjimečný na základě jednoho triku. Můžete to použít k zdůraznění různých faktorů nějaké dovednosti a pomoci postavám, které se v dovednosti specializují se od sebe odlišit tím, že budou sbírat různé rodiny triků.

Jako příklad, jak to funguje, se podívejme na dovednost Klamání. Podíváte-li se na popis dovednosti, najdete tam několik věcí, které je možné triky zlepšovat: lhaní, kejkle a matení, přetvařování, vymýšlení zástěrek a sociální konflikt.

Takže náš první trik si vytvořme třeba nějak takto:

 • Pohotovost. Získáte +2 na překonání překážek Klamáním, za předpokladu, že k překonání klamané osoby s ní nemusíte mluvit více než jen v pár větách.

Tady jsou potenciální možnosti k větvení takového triku:

 • Rychlá přetvářka. (vyžaduje Pohotovost.) Jste schopní dát dohromady rychlý převlek během pár úderů srdce za použití věcí ve vašem okolí. Můžete si hodit Klamáním na vytvoření převleku bez času na přípravu v takřka jakékoli situaci.
 • Okamžitá zástěrka. (vyžaduje Pohotovost.) Jste schopni vypálit zástěrku jen tak z patra, i když jste se předtím nijak nesnažili si ji předpřipravit. Kdykoliv překonáváte překážku během veřejného proslovu pomocí Klamání, automaticky přidejte situační aspekt reprezentující vaši zástěrku a vezměte si na ni volné vyvolání.
 • Hej, co to bylo? (vyžaduje Pohotovost.) Získáváte bonus +2 kdykoliv používáte Klamání na něčí momentální rozptýlení, pokud vaše snaha zahrnuje nějaké mluvení.

Každý z těchto triků se tematicky vztahuje k tomu být velmi pohotový, k spontánnímu užívání Klamání, ale každý z nich má jinou příchuť výjimečnosti.

Základní seznam dovedností

Zde máte základní seznam ukázkových dovedností pro použití ve vaší hře Fate spolu s ukázkovými triky ke každé z nich. Jsou to ty, které používáme pro všechny příklady v této knize a měly by vám dát dobrý základ, z něhož odvodíte vlastní seznamy, přidáváním a odebíráním dovedností tak, jak vám to nejvíce vyhovuje pro vaše herní prostředí. Pro více informací o tvoření vlastních dovedností se podívejte na kapitolu Speciality.

Každý popis dovednosti obsahuje seznam herních akcí, k nimž můžete dovednost použít. Tento seznam není nutně vyčerpávající – podívejte se na naše rady pro řešení krajních případů na straně 202.

Tvorba herního prostředí dovednostmi

Dovednosti jsou jedna ze základních mechanických cest k posílení herního prostředí, které pro vaši hru používáte. Dovednosti poskytnuté v tomto seznamu jsou záměrně nespecifické, aby mohly být použity v široké škále herních prostředí, a uvedené triky navazují na tento trend tím, že nejsou na žádné herní prostředí navázány.

Když tvoříte své vlastní herní prostředí pro Fate, měli byste si také vytvořit vlastní seznam dovedností. Základní seznam, který vám nabízíme, je dobrý výchozí bod, ale vytvoření specifických dovedností pro váš svět vám pomůže jej obohatit posílením příběhu mechanikami. Triky by také měly odrážet druhy schopností dostupné ve vašem světě.

Dovednosti a vybavení

Některé dovednosti, jako Střelba nebo Řemesla, naznačují potřebu mít vybavení. V základu předpokládáme, že pokud máte dovednost, máte také nástroje, které k jejímu užití potřebujete, a efektivnost těchto nástrojů je zahrnuta ve výsledné dovednosti. Pokud chcete učinit vybavení zajímavým, podívejte se na kapitolu Speciality.

Seznam dovedností

DovednostPřekonáníVytvoření výhodyÚtokObrana
AtletikaXXX
BojXXXX
EmpatieXXX
KlamáníXXX
KondiceXXX
KontaktyXXX
MajetekXX
PozornostXXX
ProvokaceXXX
ŘemeslaXX
ŘízeníXXX
SkrýváníXXX
StřelbaXXX
UčenostXX
VůleXXX
VyšetřováníXX
VztahyXXX
ZlodějnaXX

Atletika

Dovednost Atletika reprezentuje obecnou úroveň fyzické formy vaší postavy, ať už natrénované, vrozené nebo dané žánrovými prvky (jako třeba magií nebo genetickými změnami). Ukazuje, jak dobří jste v hýbání svým tělem. Jako taková je oblíbenou volbou jakýchkoliv akčních postav.

Atletika je ale všudypřítomná napříč všemi žánry hodícími se k Fate – nepotřebná by byla pouze ve hře zaměřující se výhradně na mezilidskou interakci bez jakéhokoliv fyzického konfliktu.

Překonání: Atletika vám umožňuje překonat jakékoliv překážky vyžadující fyzický pohyb – skákání, běhání, lezení, plavání atd. Pokud se to nějak podobá něčemu, co byste dělali v desetiboji, hoďte si Atletiku. Akci překonání používáte k pohybu mezi zónami konfliktu, pokud vám v cestě stojí situační aspekty nebo jiné překážky. Na Atletiku si házíte také při pronásledování nebo v jakémkoliv střetu nebo výzvě, která se odvíjí z podobného typu činností.

Vytvoření výhody: Pokud vytváříte výhodu pomocí Atletiky, tak skáčete na vyšší pozice, běháte rychleji, než aby s vámi mohli oponenti držet krok, nebo předvádíte oslnivé akrobatické manévry na zmatení svých nepřátel.

Útok: Atletika není zamýšlena jako útočná dovednost.

Obrana: Atletika je ve fyzickém konfliktu všestranná obranná dovednost při boji zblízka i na dálku. Můžete také bránit postavám, které se snaží projít kolem vás, pokud jste v pozici, abyste jim v tom mohli fyzicky zabránit.

Můžete se rozhodnout, že je Atletika nevhodná k obraně proti střelným zbraním nebo jiným high-tech zbraním pro útok na dálku ve vaší hře. Není tu však žádná jiná dovednost, která by proti nim obranu poskytovala. Pokud se tak rozhodnete, učiní to takové zbraně velmi, velmi nebezpečnými. Nebo si na obranu proti nim vyberte jinou dovednost.

Atletické triky

 • Sprinter. Aniž byste si házeli, můžete se během konfliktu pohnout zdarma o dvě zóny namísto jedné, za předpokladu, že vám v tom nebrání žádné situační aspekty.
 • Tvrdý parkour. +2 na akce překonávání s Atletikou pokud jste v honičce po střechách nebo v jiném riskantním terénu
 • Omračující protiúder. Když uspějete stylově při obraně proti protivníkovu hodu na Boj, automaticky mu vracíte omračující ránu nebo nějaký typ nervového úderu. Přidělte oponentovi situační aspekt Omráčený s volným vyvoláním namísto obyčejného posílení.

Boj

Dovednost Boje pokrývá všechny formy boje zblízka (tedy v rámci stejné zóny), jak beze zbraní, tak se zbraněmi. Pro dovednost se zbraněmi na dálku se podívejte na Střelbu

Překonání: Vzhledem k tomu, že Boj mimo konflikt v podstatě nepoužíváte, tak ani není běžně používán k překonávání překážek. Můžete jej využít k demonstrování vašich bojových kvalit na přehlídce nebo k účasti v nějakém typu regulovaného zápasu nebo sportovního boje, což by vám umožnilo užít tuto dovednost ve střetu.

Vytvoření výhody: Boj nejspíše použijete k tvorbě většiny výhod ve fyzickém konfliktu. Libovolné množství zvláštních manévrů může být pokryto výhodami: cílený úder na omráčení, „špinavé triky“, odzbrojení atd. Můžete dokonce použít Boj k odhadu stylu jiného bojovníka, všimnutí si využitelných nedostatků v jeho nebo její bojové formě.

Útok: Tohle je všeříkající. Provedete fyzický útok Bojem. Pamatujte, jde o útok z blízka, takže musíte být ve stejné zóně jako váš oponent.

Obrana: Použijte Boj, abyste se bránili proti jakémukoliv útoku nebo pokusu o vytvoření výhody prováděné pomocí Boje, stejně jako proti vcelku libovolné akci, kterou by mohla zastavit násilná intervence. Nemůžete použít tuto dovednost proti útokům Střelbou, pokud herní prostředí není natolik fantastické, aby vám umožnilo chytat střely, srážet je ze vzduchu nebo používat laserové meče k odklánění blasterů.

Bojové triky

 • Ranař. Pokud uspějete se stylem na útok Bojem a rozhodnete se snížit výsledek o jedna, abyste získali posílení, dostanete namísto toho plný situační aspekt s volným vyvoláním.
 • Záložní zbraň. Kdykoliv vás někdo zasáhne se situačním aspektem Odzbrojený nebo něčím podobným, utraťte bod osudu a prohlaste, že máte další zbraň. Namísto situačního aspektu dostane váš protivník posílení reprezentující chvilkové rozptýlení, které jste utrpěli nutným přezbrojením.
 • Zabiják. Jednou za scénu, když donutíte oponenta přijmout následek, můžete utratit bod osudu a navýšit závažnost jeho následku (takže drobný se stane mírným, mírný se stane vážným). Pokud by váš protivník beztak přijímal vážný následek, musí přijmout vážný následek a jeden další následek nebo se nechat vyřadit.

Umění boje

Je dané, že většina her, které budete ve Fate hrát, bude obsahovat slušnou dávku akce a fyzického konfliktu. Je to další oblast pro zdůraznění, podobně jako dovednost Řemesla, v níž dovednosti, které se rozhodnete mít, říkají, o čem vaše hra je.

V příkladech máme Boj a Střelbu jako samostatné dovednosti, což nám dává základní rozdělení bez toho, abychom chodili do přílišných detailů. To nicméně naznačuje, že boj se zbraní a boj holýma rukama je víceméně totéž – jedno není o nic výhodnější než druhé. Je obvyklou volbou dále rozdělit neozbrojený a ozbrojený souboj – na Pěsti a Zbraně, například.

Můžete se specializovat ještě víc, pokud chcete různé typy zbraní (Meče, Tyčové zbraně, Sekyry, Plasmové pistole, Automatické brokovnice atp.), ale opět, doporučujeme vám moc na tom neulétávat, pokud to pro vaše herní prostředí není skutečně důležité. Zvláštní zbraně lze vždy vykreslit použitím Specialit (str. 227).

Empatie

Empatie je o znalosti nálad a motivů ostatních a o schopnosti všimnout si jejich změn. V podstatě to je emotivní obdoba dovednosti Pozornost.

Překonání: Ve skutečnosti Empatii nepoužíváte k překonávání překážek přímo – obvykle s ní jen zjistíte informace a pak použijete jinou dovednost k jednání. Nicméně v některých případech můžete použít Empatii jako Pozornost, abyste objevili změnu v něčím přístupu nebo záměru.

Vytvoření výhody: Můžete použít Empatii, abyste přečetli něčí emotivní stav a dostali obecnou představu toho, co je zač, za předpokladu, že jste s ním navázali nějaký osobní kontakt. Nejčastěji to použijete k odhalení aspektu na kartě jiné postavy, ale někdy tak budete schopni vytvořit nové aspekty, zejména na PV. Pokud má cíl nějaký důvod myslet si, že se ho snažíte přečíst, může se bránit svým Klamáním nebo Vztahy.

Také můžete použít Empatii na odhalení okolností, které vám umožní na někoho vést duševní útok odhalením jeho slabých míst.

Útok: Empatie nemůže být k tomuto účelu nijak použita.

Obrana: Tohle je dovednost, po které sáhnout při obraně před akcemi Klamání, protože vám umožňuje proniknout skrze lži a uvidět něčí skutečné záměry. Můžete ji také použít k obraně před těmi, kdo se nad vámi snaží získat obecnou sociální výhodu.

Speciální: Empatie je základní dovednost, kterou používáte, když pomáháte ostatním zbavit se následků, které jsou v z podstaty duševní.

Empatické triky

 • Odhalování lží. +2 na všechny hody na Empatii, které jsou činěny za účelem odhalení lží, ať už jsou cíleny na vás nebo na někoho jiného.
 • Cit pro potíže. Můžete použít svou Empatii namísto Pozornosti, abyste určili pořadí jednání v konfliktu, pokud máte během scény dostatek příležitostí sledovat nebo mluvit se zainteresovanými alespoň pár minut předem.
 • Psycholog. Jednou za sezení můžete snížit někomu jinému následky o jednu úroveň závažnosti (vážné na mírné, mírné na drobné, dobrné na vůbec žádné) úspěšným hodem na Empatii se Slušnou (+2) obtížností pro drobné následky, Dobrou (+3) obtížností pro mírné a Skvělou (+4) pro vážné. Abyste mohli získat benefity tohoto triku, musíte s osobou, které pomáháte, mluvit alespoň půl hodiny a nemůžete jej použít sami na sebe. (Normálně by tento hod pouze započal ozdravný proces namísto změny úrovně následku.)

Klamání

Klamání je dovednost o lhaní a matení lidí.

Překonání: Použijte klamání, když chcete někoho oblafnout, k tomu, abyste někoho přesvědčili o lži, nebo k tomu, abyste z někoho něco dostali, protože některé z vašich lží věří. Pro bezejmenné PV jde pouze o hod na překonání, ale proti PH nebo pojmenovaným PV to vyžaduje střet, v němž cíl oponuje Empatií. Pokud vám vaše lež může ještě později ve scéně pomoci, pak vítězství v tomto střetu umožňuje umístit na cíl situační aspekt.

Klamání je dovednost, kterou ověřujete funkčnost svých či cizí ch převleků. K dosažení požadovaného efektu potřebujete čas a vybavení. (Pozn.: Tohle je hodně vztažené k Srdcím z oceli. V jiných hrách se to ke Klamání v základu nemusí hodit a může to vyžadovat trik.)

Klamání můžete využít i k různým kouskům spočívajícím v odvedení pozornosti a v rychlosti prstů.

Vytvoření výhody: Použijte klamání k chvilkovému odvedení pozornosti nebo k vytvoření zástěrek či chybných dojmů. Můžete provádět finty při šermu, dávat na oponenty Vyveden z rovnováhy a připravovat si tím útok. Můžete udělat známý trik „Co to je támhle?“ a získat tak Náskok při utíkání. Můžete si vybásnit Zástěrku bohatého šlechtice, když jdete na královský bál. Můžete z někoho vymámit odhalení některého jeho aspektu nebo jiné informace.

Útok: Klamání je nepřímá dovednost vytvářející mnoho příležitostí, z nichž můžete těžit, ale nezpůsobuje jedinci konkrétní újmu.

Obrana: Můžete použít Klamání ke svedení pokusů o Vyšetřování ze stopy a zabránění pokusům rozeznat vaše skutečné motivy pomocí dovednosti Empatie.

Klamací triky

 • Lež za lží. +2 na vytvoření výhody Klamáním proti někomu, kdo už během tohoto sezení některé z vašich lží uvěřil.
 • Myšlenkové hry. Můžete použít Klamání namísto Provokace k provedení duševního útoku.
 • Muž mnoha tváří. Kdykoliv potkáte někoho nového, můžete utratit bod osudu a prohlásit, že jste tu postavu už potkali, ale pod jinou identitou. Vytvořte si situační aspekt reprezentující vaší zástěrku a můžete použít Klamání namísto Vztahů kdykoliv s danou osobou interagujete.

Sociální dovednosti a ostatní postavy

Mnoho sociálních dovedností umožňuje akce, které vám dovolují změnit emoční stav jiné postavy, nebo ji přimějí přijmout nějakou skutečnost v příběhu (jako například uvěřit jedné z vašich lží).

Úspěšný hod na sociální dovednost neuděluje autoritu přinutit jinou postavu jednat proti její povaze nebo proti tomu, jak na ni její hráč nahlíží. Pokud je nějaká PH ovlivněna některou z vašich dovedností, její hráč rozhoduje, jak jeho postava zareaguje. Nemůže vaše vítězství znegovat, ale může rozhodnout, jak bude vypadat.

Můžete tedy úspěšně Provokovat tím, že postavě křičíte do obličeje se záměrem ji zastrašit do váhavosti a vytvořit si tím výhodu. Pokud si ale druhý hráč nepředstavuje, že by jeho postava reagovala tímto způsobem, může zapracovat na alternativách. Možná, že ho to tak naštve, že začne být ze vzteku rozhozený, nebo ho ztrapníte tím, že mu uděláte scénu na veřejnosti.

Dokud platí, že získáte svou výhodu, máte, co mít máte. Použijte to jako příležitost k tvorbě příběhu spolu s ostatními a ne k jejich srážení.

Kondice

Kondice je dovednost, která doplňuje Atletiku, reprezentuje přirozené fyzické schopnosti postavy, jako je hrubá síla a výdrž. V naší ukázkové hře jsme tuto dovednost oddělili stranou jako něco zvláštního, abychom vytvořili dva odlišné typy fyzicky orientovaných postav – mrštného týpka (reprezentovaného Atletikou) a siláka (reprezentovaného Kondicí).

Ve vaší hře toto rozdělení nemusíte shledat natolik potřebným, abyste měli dvě samostatné dovednosti – namísto toho můžete nechat hráče, ať se o rozdělení postarají pomocí triků a aspektů.

Překonání: Můžete použít Kondici k překonání jakékoliv překážky, která vyžaduje hrubou sílu – většinou překonáváte situační aspekt v zóně – nebo jakékoliv fyzické zábrany, jako jsou vězeňské mříže nebo zamčené brány. Samozřejmě, Kondice je klasická dovednost pro zápasení a jiné sílu vyžadující soutěžení, stejně jako pro maraton nebo další výzvy založené na výdrži.

Vytvoření výhody: Kondice nabízí mnoho příležitostí pro tvorbu výhod ve fyzickém konfliktu, obvykle při chytání nebo snaze někoho udržet na místě, což je učiní Uzeměné nebo V klinči. Můžete ji použít i k odhalení fyzických slabin cíle - chycení starého žoldáka vám může říci, že má Popálenou nohu nebo něco takového.

Útok: Kondice se nepoužívá k přímému ubližování lidem – k tomu slouží Boj.

Obrana: Ačkoliv obecně nepoužíváte Kondici k obraně před útokem, můžete ji použít k poskytnutí aktivní opozice cizímu pohybu, za předpokladu že jste v prostoře dost malé, abyste ji svým tělem zablokovali. Můžete převrhnout něco těžkého, abyste někomu zabránili v průchodu.

Speciální: Dovednost kondice vám dává dodatečné kolonky fyzického stresu a následků. Průměrná (+1) nebo Slušná (+2) vám dá na měřítko stresu 3-bodový čtvereček. Dobrá (+3) nebo Skvělá (+4) vám dá na měřítko stresu 3 a 4-bodový čtvereček. Vynikající (+5) a lepší vám vedle dodatečných čtverečků stresu dá i dodatečnou kolonku drobného následku. Tato kolonka může být použita pouze pro fyzickou újmu.

Kondiční triky

 • Zápasník. +2 na Kondiční hody pro získání výhody nad nepřítelem pomocí zaklesnutí se nebo jeho chycení.
 • Drsňák. Můžete použít Kondici k obraně proti Bojovým útokům pěstmi nebo tupými nástroji, ale v případě remízy dostanete 1 posun stresu.
 • Nezdolný. Jednou za sezení můžete za bod osudu snížit závažnost následku fyzické podstaty z mírného na drobný (je-li vaše kolonka mírného následku volná) nebo úplně odmazat drobný následek.

Kontakty

Kontakty jsou dovednost vyjadřující známosti a jejich vytváření. Předpokládá odbornost ve všech způsobech seznamování se a tvorby kontaktů, které jsou v herním prostředí dostupné.

Překonání: Kontakty používáte k překonání jakékoliv překážky, která se váže k tomu najít někoho, koho najít potřebujete. Ať už to je staromódní styl práce „na ulici“, dotazování se vaší informační sítě nebo vyhledávání v archivech a počítačových databázích, jste schopni dohledat lidi nebo k nim nějak získat přístup.

Vytvoření výhody: Kontakty vám umožňují vědět, kdo je ta správná osoba, se kterou si popovídat, když něco potřebujete, nebo rozhodnout, že tu správnou osobu už znáte. Je pravděpodobné, že touto dovedností vytvoříte nějaký příběhový detail reprezentovaný aspektem. („Hej, lidi, mí známí mi řekli, že Honza Železář je Nejlepší mechanik tisíc kiláků okolo – měli bysme s ním promluvit.“)

Můžete také vytvořit výhodu, která reprezentuje, co se říká o nějakém člověku, věci nebo místě na základě toho, co vám vaše kontakty řeknou. Tyto aspekty téměř vždy pracují s reputací více než s fakty, jako třeba Známý jako podlý týpek nebo Notorický podvodník. Jestli osoba podle své reputace skutečně žije, si může kdokoliv tipnout, nicméně to aspekt nijak neznehodnocuje – lidé často mají zavádějící pověst, která komplikuje jejich životy.

Kontakty mohou být využité také k vytvoření aspektu, který reprezentuje využití vaší informační sítě k rozeslání nebo získání informace.

Útok: Kontakty nejsou použitelné pro útok; je těžké někomu ublížit jen tím, že někoho znáte.

Obrana: Kontakty mohou být použity k obraně proti lidem, kteří si proti vám tvoří sociální výhody, za předpokladu, že vás vaše informační síť může do situace zasvětit. Můžete je také využít k tomu, abyste někomu zabránili využít Klamání nebo Kontakty k dezinterpretacím nebo můžete zasáhnout, když proti vám někdo zkouší využít Vyšetřování.

Triky Kontaktů

 • Ucho v pozoru. Kdykoliv proti vám někdo zahájí konflikt v prostředí, v němž máte vybudovanou svou síť kontaktů, použijete Kontakty namísto Pozornosti, abyste určili pořadí jednání, protože jste byli varováni včas.
 • Drbna. +2 na vytvoření výhody, když o někom rozšiřujete zlomyslné pomluvy.
 • Síla reputace. Můžete využít Kontakty namísto Provokace, abyste vytvořili výhodu na základě strachu vycházejícího ze zlověstné reputace, kterou jste si vytvořili pro sebe a své pochybné konexe. Měli byste mít vhodný aspekt spojený s tímto trikem.

Majetek

Majetek popisuje obecnou úroveň materiálního bohatství vaší postavy v herním světě a její schopnost je využít. Liší se podle toho, jak v konkrétním herním prostředí bohatství reprezentujete a nemusí to nutně znamenat hotovost – ve středověké hře to může být vázáno k půdě nebo vazalům stejně jako k zlatu; v moderní době to může znamenat několik kvalitních kreditek.

Tato dovednost je v základním seznamu, aby vám dala výchozí, snadný způsob, jak zacházet s bohatstvím jako s abstrakcí bez toho, abyste zabředli do podrobností nebo účtařiny. Některým lidem se bude zdát divné používat statickou dovednost pro hodnocení něčeho, co jsme zvyklí vidět jako konečné zdroje. Pokud vás to trápí, podívejte se na postraní sloupeček na straně 123 na způsoby, jak Majetek omezit.

Překonání: Můžete použít Majetek, abyste se dostali z jakékoliv situace, s níž může pomoci vyhození dostatečného množství peněz, jako například provádění úplatků nebo pořizování vzácných a nákladných věcí. Výzvy nebo střety mohou zahrnovat aukce nebo přihazovací hádky.

Vytvoření výhody: Můžete použít Majetek k promazání koleček, abyste udělali lidi přátelštějšími, ať to znamená skutečný úplatek (Ruka ruku myje) nebo prostě kupování drinků ostatním (In vino veritas). Můžete také použít Majetek k prohlášení, že máte něco po ruce nebo si to můžete rychle pořídit, což vám dá aspekt, který daný objekt reprezentuje.

Útok: Majetek nemůže být použit k útoku.

Obrana: Majetek nemůže být použit k obraně.

Majetkové triky

 • Peníze rozvazují jazyk. Můžete použít Majetek namísto Vztahů v jakékoliv situaci, ve které vám materiální bohatství může pomoci.
 • Šetrný investor. Dostanete další volné vyvolání, pokud vytvoříte výhodu pomocí Majetku, za předpokladu, že to popisuje návrat nějaké investice, kterou jste udělali během předchozího sezení. (Jinými slovy, nemůžete zpětně prohlásit, že jste to udělali, ale pokud se to ve hře skutečně stalo, tak z toho získáte více.)
 • Investiční fond, bejby. Dvakrát za sezení můžete přijmout posílení reprezentované náhlým přísunem peněz.

Omezování Majetku

Pokud někdo používá dovednost Majetek trochu příliš, nebo když chcete ukázat, že neustálé sahání do zdrojů vašeho bohatství způsobuje snižující se výnosy, můžete zkusit jeden z následujících nápadů:

 • Kdykoliv postava uspěje v hodu na Majetek, ale neuspěje se stylem, dejte jí situační aspekt reprezentující dočasnou ztrátu bohatství, jako Prázdná peněženka nebo Hluboko do kapsy. Pokud se to stane znovu, prostě přejmenujte aspekt na něco horšího. Prázdná peněženka se stane Prázdným kontem, Prázdné konto se stane Dluhem věřitelům. Tento aspekt není následek, ale měl by poskytovat dobrý zdroj vynucení pro postavy, které nakupují, dokud nezkrachují. Zmizí poté, co si postava dá pohov od utrácení peněz, nebo na konci sezení.
 • Pokaždé když postava uspěje v hodu na Majetek, snižte jí dovednost o jedna jako upomínku pro dané sezení. Pokud uspějí v hodu na Nevalný (+0) Majetek, nemůže až do konce sezení provést žádný další hod na Majetek.

Pokud s tím chcete fakt blbnout, můžete udělat z financí kategorii konfliktu a dát každé postavě měřítko majetkového stresu a dát jim políčka stresu navíc za vysoký Majetek, ale nedoporučujeme vám zacházet tak daleko, pokud z materiálního bohatství neplánujete udělat velké téma hry.

Pozornost

Dovednost Pozornost zahrnuje přesně to, co říká – všímání si věcí. Doplňuje Vyšetřování, reprezentuje vnímání všeobecně, schopnost ihned si všimnout detailu a další výhody ostražitosti. Obvykle je použití Pozornosti v porovnání s Vyšetřováním velmi rychlé, takže do toho nemusíte vkládat tolik úsilí, ale zaznamenáte povrchnější detaily.

Překonání: Pozornost obvykle k překonání překážek moc nepoužíváte, leda že byste ji používali reaktivně: k všimnutí si něčeho ve scéně, zaslechnutí vytrácejícího se zvuku nebo všimnutí si schované zbraně za chlápkovým opaskem.

Všimněte si, že není záležitostí vypravěče říkat si o hody na Pozornost a sledovat, jak jsou postavy hráčů obecně všímavé; to je nudné. Namísto toho si říkejte o hody na Pozornost, když by úspěch mohl vést k nějakému zajímavému dění a selhání by skončilo něčím stejně tak zajímavým.

Vytvoření výhody: Využijte Pozornost k vytvoření aspektu založeného na přímém pozorování – rozhlédnutí se pokojem po detailu, který vyčnívá, nalezení únikové cesty z budovy zaplněné troskami, všimnutí si někoho kdo vyčnívá z davu atp. Pokud sledujete lidi, Pozornost vám může říct, co se s nimi děje navenek; pro vnitřní změny koukněte na Empatii. Můžete použít Pozornost také k prohlášení, že si postava všimla něčeho, co můžete v dané situaci využít pro svou výhodu, jako například vhodná Úniková cesta, když se snažíte utéct z budovy nebo *Nenápadná slabina v nepřátelské linii obrany. Například, pokud jste v hospodské rvačce, můžete si hodit na Pozornost, abyste mohli říci, že jste si všimli kaluže na podlaze, hned vedle nohy vašeho oponenta, která může způsobit jeho uklouznutí.

Útok: Pozornost nemůže být použita k útoku.

Obrana: Můžete použít Pozornost, abyste se bránili proti použití Skrývání vedoucích k vašemu přepadení nebo abyste zjistili, že jste sledováni.

Triky Pozornosti

 • Cit pro ohrožení. Máte téměř nadpřirozenou schopnost vycítit nebezpečí. Vaše dovednost Pozorování funguje bez omezení podmínkami, jako jsou dokonalé maskování, temnota nebo jiné omezení smyslů v situacích, v nichž se vám někdo nebo něco pokouší ublížit.
 • Čtenář řeči těla. Můžete použít Pozornost namísto Empatie, abyste se dozvěděli aspekty cíle pozorováním.
 • Střelba od boku. Můžete použít Pozorování namísto Střelby, abyste udělali rychlý, reflexivní výstřel bez míření. Nicméně protože jednáte bezmyšlenkovitě, nemůžete říci přesně, na koho střílíte, předtím, než tento trik použijete. Takže, například, můžete být schopni tímto trikem střelit někoho, koho se vidíte hýbat v křoví, ale už nedokážete říci, zda to je přítel nebo nepřítel předtím, než stisknete spoušť. Volte rozvážně!

Provokace

Provokace je dovednost o rozčilování lidí a vyvolávání negativních emotivních reakcí – strachu, hněvu, studu, atp. Je to dovednost „být šmejd“.

Abyste použili Provokování, potřebujete nějaký druh ospravedlnění. Může vyplynout čistě ze situace, nebo protože máte vhodný aspekt, nebo protože jste si vytvořili výhodu nějakou jinou dovedností (jako Vztahy nebo Klamáním), nebo protože jste odhadli aspekty svého cíle (viz Empatie).

Tato dovednost vyžaduje, aby cíl mohl cítit emoce – roboti a zombie zpravidla nemohou být provokováni.

Překonání: Můžete někoho Provokovat, aby v návalu vzteku udělal něco, co chcete. Můžete ho zastrašovat kvůli informacím, štvát někoho tak moc, až se přestane ovládat nebo ho vyděsit, aby utekl. To se obvykle stene, když stojíte proti bezejmenným PV nebo když nestojí za to odehrávat detaily. Proti PH a důležitým PV musíte zvítězit ve střetu oponovaném pomocí Vůle.

Vytvoření výhody: Můžete vytvořit výhodu reprezentující momentální emoční rozpoložení, jako Rozzuřený, Šokovaný nebo Váhající. Vaše cíle oponují Vůlí.

Útok: Můžete pomocí Provokace provést duševní útok, abyste svému oponentu způsobili duševní újmu. Váš vztah s cílem a okolnosti, v nichž jste, hrají velkou roli v tom, zda můžete použít tuto akci.

Obrana: Být dobrý v provokování ostatních vám nepomůže nenechat se sám vyprovokovat. K tomu potřebujete Vůli.

Provokační triky

 • Zbroj strachu. Můžete použít Provokaci k obraně proti Bojovým útokům, ale pouze dokud v konfliktu poprvé neobdržíte stres. Dokážete vaše protivníky donutit váhat v útoku, ale jakmile jim někdo ukáže, že jste pouze člověk, vaše výhoda zmizí.
 • Vyprovokování násilí. Když vytvoříte výhodu na protivníkovi pomocí Provokace, můžete použít své volné vyvolání k tomu, abyste se stali cílem příští související akce této postavy a strhnout tak na sebe pozornost od jiného cíle.
 • Ok, v pohodě! Můžete použít Provokaci namísto Empatie, abyste zjistili protivníkovy aspekty tím, že ho provokujete, dokud je neodhalí. Cíl se vám brání Vůlí. (Pokud si vypravěč myslí, že je aspekt značně zranitelný vaším agresivním přístupem, dostanete bonus +2.)

Řemesla

Řemesla jsou dovednost práce se stroji, k dobrému nebo špatnému.

Základní dovednost je nazývána Řemesla kvůli tomu, co používáme v příkladech, nicméně tato dovednost se může hodně lišit podle herního prostředí a druhu dostupné technologie. V moderním nebo sci-fi herním prostředí to může být spíše Inženýrství nebo Mechanika.

Takové množství řemesel...

Pokud je práce s různými druhy technologií důležitá pro vaši hru, můžete mít ve svém seznamu několik těchto dovedností. Ve futuristické hře tak můžete mít Inženýrství, Kybernetiku a Biotechnologii, všechny s v podstatě těmi samými dostupnými možnostmi vůči technologiím, které pokrývají. V takové hře nebude moci mít jedna postava odbornost ve všech bez toho, aby utratila spoustu kolonek dovedností.

Pokud to tak chcete, ujistěte se, že k tomu máte jiný důvod než pedantství – pokud jediné co rozdělení dovedností přinese, jsou tytéž efekty s různými jmény, měli byste to nechat obecnější a k vypořádání se se specializacemi využít triky.

Překonání: Řemesla vám umožňují stavět, poškozovat nebo opravovat stroje, za předpokladu že máte čas a nástroje, které potřebujete. Akce s řemesly se často odehrávají jako jedna součást komplexnější situace, což z nich dělá populární dovednost pro výzvy. Například, pokud pouze opravujete poškozené dveře, ani úspěch ani selhání nejsou zajímavé; měli byste uspět a pokračovat. Ale pokud se pokoušíte přimět své auto nastartovat, zatímco jste pronásledování smečkou vlkodlaků…

Vytvoření výhody: Můžete využít Řemesla k vytvoření aspektu vystihujícího vlastnost nějakého stroje, zdůrazněním nějakého užitečného rysu nebo vlastnosti, kterých lze využít k vaší výhodě (Pancéřované, Robustní konstrukce) nebo slabiny, jíž lze využít (Vada v nosníku, Uspěchaná práce).

Vytváření Řemeslných výhod může sloužit také jako způsob rychlé sabotáže nebo provizorního zalátání technických předmětů ve scéně. Například můžete vytvořit Provizorní kladku, aby vám pomohla dostat se na plošinu nad vámi, nebo hodit něco do balisty, která na vás střílí, abyste jí způsobili Zaseklý otočný kloub a ztížili jí tak míření.

Útok: Nejspíše nebudete používat Řemesla k útoku v konfliktu, pokud ten konflikt není vysloveně o používání strojů, jako například obléhacích zbraní. Pokud má někdo skutečně zájem si tuto dovednost vzít, promluvte si se všemi okolo o pravděpodobnosti, že se něco podobného ve vaší hře stane. Normálně se zbraně, které vyrobíte, užívají spíše s jinými útočnými dovednostmi – chlápek, který vytvoří meč, pořád potřebuje Boj, aby s ním uměl dobře mávat!

Obrana: Stejně jako u útoku, řemesla vás nebrání, pokud je nějak nepoužíváte jako dovednost kontrolující stroje, kterými se bráníte.

Pokud je budování konstruktů a tvoření věcí důležitou částí vaší hry, mrkněte na Speciality (str. 269) na diskusi o tom, co může vzniknout používáním Řemesel.

Řemeslné triky

 • Vždy vyrábím užitečné věci. Nikdy nemusíte utrácet bod osudu, abyste ustanovili, že máte správné nástroje na nějakou Řemeslnou práci, ani v extrémních situacích (jako když jste uvězněni a odděleni od vašich věcí). Takový typ opozice je prostě shozen ze stolu.
 • Lepší než nové! Kdykoliv uspějete se stylem na akci překonání při opravování nějakého stroje, můžete mu namísto posílení ihned dát nový situační aspekt (s volným vyvoláním), odrážející zlepšení, které jste udělali.
 • Chirurgické zásahy. Když užíváte Řemesla v konfliktu zahrnujícím stroje, můžete odstranit nechtěné cíle v celé zóně útoku bez toho, abyste museli rozdělovat posuny (normálně byste museli rozdělit svůj hod mezi více cílů).

Řízení

Dovednost Řízení je celá o ovládání vozidel a rychle se pohybujících věcí.

Stejně jako Řemesla, to, jak vypadá ve vašich hrách, závisí hodně na tom, kolik akce zamýšlíte mít uvnitř vozidel nebo jiných transportních prostředků, a jaké technologie jsou ve vašem herním prostředí k dispozici.

Například low-tech herní prostředí (jako Srdce z oceli) mohou mít Jízdu namísto Řízení, protože jejich hlavní doprava je založena na zvířatech. Futuristická herní prostředí, která se točí kolem militantních lidí ve space opeře může mít Řízení (pro auta), Pilotování (pro hvězdné lodě) a Ovládání (pro tanky a vojenská vozidla).

Různá vozidla, různé dovednosti

Rada je stejná jako pro Řemesla – nevyšilujte s předěláváním téhle dovednosti, pokud to nemá nějaký skutečný, citelný dopad na vaši hru. Zejména zvažte možnost mít jednu dovednost modifikovanou triky (mrkněte na Tvorbu triků na straně 88).

Překonání: Řízení je ekvivalentem Atletiky pro vaše vozidlo – užíváte ho k úspěšnému dokončení pohybu bez ohledu na obtížné okolnosti, jako je těžký terén, malý výhled nebo kaskadérské kousky. Očividně, Řízení je také super do střetů, zejména do honiček a závodů.

Vytvoření výhody: Můžete použít Řízení k určení nejlepší cesty k přepravě vozidlem a dostatečně dobrý hod vám může umožnit naučit se nějaké vlastnosti cesty, které lze vyjádřit aspektem nebo prohlásit, že znáte Vhodnou zkratku nebo podobné věci.

Můžete si také přečíst popis Atletiky a pak udělat podobné věci s vozidlem. Výhody vytvoření pomocí Řízení se často točí kolem dobré pozice, dělání šílených manévrů (už jste někdo Váleli sudy?) nebo posouvání vašich oponentů na špatná místa.

Útok: Řízení se běžně nepoužívá k útočení (ačkoliv triky to mohou snadno změnit). Pokud chcete vozidlem do něčeho úmyslně nabourat, tak můžete provést útok Řízením, ale dostanete stejné posuny poškození, jaké způsobíte.

Obrana: Vyhýbání se poškození vozidla ve fyzickém konfliktu je jedno z nejvíce typických užití Řízení. Můžete se také bránit tomu, aby proti vám byly vytvořeny výhody tím, že se vás někdo pokusí předjet.

Řidičské triky

 • Jako klíště. +2 na Řízení kdykoliv ve scéně honičky pronásledujete jiné vozidlo.
 • Plyn na podlaze. Můžete ze svého vozu vyždímat větší rychlost, než se zdá možné. Kdykoliv jste zapojeni do střetu, v němž je rychlost hlavní faktor (jako je honička nebo nějaký druh závodu) a remízujete ve svém hodu na Řízení, je to považováno za úspěch.
 • Napalte je! Když úmyslně narážíte do jiného vozidla, ignorujete dva posuny poškození. Pokud tedy narážíte do vozidla a zasáhnete jej za čtyři posuny, sami dostanete jen dva.

Skrývání

Dovednost Skrývání vám umožňuje vyhnout se zpozorování, ať už se schováváte na místě, nebo se pokoušíte pohybovat nepozorovaně. Dobře se hodí ke Zlodějně.

Překonání: Můžete použít Skrývání, abyste se dostali skrze jakoukoliv situaci, v níž je hlavní nenechat se spatřit. Plížení se kolem hlídek a strážných, ukrývání se před pronásledovateli, procházení místem bez zanechání důkazů a všechna další podobná využití jsou zastřešena Skrýváním.

Vytvoření výhody: Skrývání budete používat hlavně k vytvoření aspektů na sobě samých, když si budete chystat dobrou pozici na útok nebo na přepadení v konfliktu. Tak můžete být Dobře schovaný, když kolem vás prochází stráže a těžit z toho, nebo Těžko k nalezení, když bojujete ve tmě.

Útok: Skrývání se nepoužívá k útokům.

Obrana: Můžete ho použít k zmaření pokusů vyhledat vás Pozorností, stejně jako k likvidování důkazů, když se vás někdo pokouší najít při Vyšetřování.

Skrývací triky

 • Tvář v davu. +2 k hodům na Skrývání pro zapadnutí v davu. Co znamená „dav” záleží hlavně na prostředí – nástupní stanice metra bude muset být zalidněnější než malý bar.
 • Ninja zmizení. Jednou za scénu můžete zaplatit bod osudu a zmizet přímo z očí za použití kouřových patron nebo jiné mystické techniky. To vám dá posílení Zmizelý. Dokud jste skrytí, nikdo na vás nemůže útočit nebo vůči vám tvořit výhodu, dokud neuspěje na překonání v hodu na Pozornost, aby si všiml, kde jste (v podstatě to znamená, že musí obětovat výměnu, aby to zkusil.) Tento aspekt zmizí hned, co jej vyvoláte, nebo v okamžiku, kdy někdo uspěje v jeho překonání.
 • Nejasný cíl. Za předpokladu, že jste ve tmě nebo stínu, můžete použít Skrývání na obranu před útoky Střelbou proti nepřátelům, kteří jsou alespoň dvě zóny daleko.

Střelba

Protějšek Boje, Střelba, je dovednost používaná pro zbraně na dálku, jak v konfliktu, tak na cíle, které vaší snaze je odstřelit aktivně neodporují (jako střed terče nebo široká strana stodoly).

Opět, stejně jako u Boje, pokud je ve vašem herním prostředí důležité rozlišovat mezi různými typy zbraní na dálku, můžete to rozdělit na dovednosti jako Luky, Pistole, Energetické zbraně atd. Nevyšilujte s tím, pokud to pro vaši hru není klíčové.

Překonání: Pokud z nějakého důvodu nepotřebujete předvádět své Střelecké schopnosti v nekonfliktní situaci, tak nejspíše nebudete tuto dovednost používat proti normálním překážkám. Jak je očividné, konflikty zahrnující Střelbu jsou populární součástí dobrodružné fikce a pokud máte postavu, která se na to specializuje, doporučujeme vám najít si příležitost, abyste je do své hry vložili.

Vytvoření výhody: Střelba může být ve fyzických konfliktech použita k široké škále manévrů, od obtížných výstřelů po vytváření krycí palby. V cinematické hře s ní můžete lidi i odzbrojovat nebo jim přistřelovat rukávy ke stěnám – v podstatě můžete cokoliv, co jste viděli v akčním filmu. Můžete ji použít i jako důvod pro vytvoření aspektů založených na vaší znalosti zbraní (například dát aspekt Náchylná k zaseknutí ke zbrani vašeho oponenta).

Útok: Tato dovednost slouží k fyzickému útoku. Oproti boji je můžete provádět od druhé zóny dál. (Někdy se vzdálenost mění podle zbraně.)

Obrana: Střelba je zvláštní tím, že není moc obranná – k tomu používáte Atletiku. Mohli byste ji použít k tomu, abyste vytvořili krycí palbu – což může sloužit jako obrana vašim spojencům nebo tvořit opozici pro něčí pohyb – nicméně to může být snadno vyjádřeno vytvořením výhody (například Krycí palba nebo Krupobití střel).

Střelecké triky

 • Cílený výstřel. Během útoku Střelbou zaplaťte bod osudu za vyhlášení zvláštního stavu, který chcete cíli způsobit, jako Střelený do ruky. Pokud uspějete, tak navíc ke způsobenému stresu na cíl umístíte situační aspekt.
 • Rychlé tasení. Můžete použít Střelbu namísto Pozornosti, abyste určili pořadí jednání ve fyzickém konfliktu, v němž by rychlá střelba mohla být užitečná.
 • Neskutečná přesnost. Jednou za konflikt můžete přidat volné vyvolání navíc k výhodě, kterou jste vytvořili, abyste vyjádřili čas strávený mířením nebo systematičností palby (třeba V hledáčku).

Učenost

Dovednost Učenost je o vědomostech a vzdělání. Jako s některými jinými dovednostmi, nazýváme to Učenost, protože to sedí stylu našich konkrétních příkladů – jiné hry ji mohou nazývat Znalosti, Vzdělanost nebo jakkoliv v podobném stylu.

Pokud má vaše hra důvod rozlišit od sebe různé oblasti vědomostí, můžete mít několik dovedností, které sledují tu samou základní šablonu. Například můžete mít dovednost Učenost, která je rezervována pro nadpřirozené a mystické vědomosti, a dovednost Vzdělanost pro více tradiční vzdělání.

Překonání: Můžete použít Učenost k překonání jakékoliv překážky, která od vaší postavy vyžaduje uplatnění vědomostí k dosažení cíle. Například můžete házet Učenost na rozšifrování starého jazyka na stěně kobky, za předpokladu, že vaše postava měla už někdy dřív příležitost věc nastudovat.

Upřímně, můžete používat Učenost jako referenční dovednost kdykoliv, kdy potřebujete vědět, zda postava může zodpovědět nějakou obtížnou otázku, u níž existuje určitá napínavost v nevědomosti.

Vytvoření výhody: Stejně jako Vyšetřování, Učenost poskytuje spoustu velmi přizpůsobivých možností k tvorbě výhod za předpokladu, že můžete nějak zkoumat předmět zájmu. Nejčastěji budete používat Učenost, abyste získali nějaký příběhový detail, podivný kus informace, který odkryjete nebo o něm chcete prostě vědět, ale pokud vám taková informace dodá rozjezd do další scény, může získat podobu aspektu. Samozřejmě můžete použít Učenost k vytváření výhod pouze na záležitosti, které vaše postava mohla někdy studovat, což vám přidává zábavný způsob, jak přidávat detaily do herního prostředí.

Útok: Učenost se v konfliktech nepoužívá.

(Magie, kterou Mystický Zird používá v našich příkladech je založena na Učenosti, ale to je ojedinělá výjimka – příhodně mohl používat Učenost pro magické útoky a obrany. Podívejte se na kapitolu Speciality pro více detailů o způsobech, jak řešit kouzla a zvláštní schopnosti.)

Obrana: Učenost se nepoužívá k obraně.

Triky Učenosti

 • O tom jsem četl! Četli jste stovky, ne-li tisíce knih o širokém množství témat. Můžete utratit bod osudu, abyste na jeden hod nebo výměnu použili Učenost namísto jakékoliv dovednosti za předpokladu, že můžete ospravedlnit, že jste četli o akci, kterou se chystáte provést.
 • Štít rozumu. Můžete použít Učenost jako obranu proti pokusům o Provokaci, za předpokladu, že můžete ospravedlnit svou schopnost překonat strach pomocí racionality a rozumu.
 • Specialista. Zvolte si obor specializace, jako bylinky, kriminologie nebo zoologie. Dostanete +2 na všechny Znalostní hody vztažené k oboru vaší specializace.

Vůle

Dovednost Vůle reprezentuje obecnou úroveň vaší postavy co do duševní odolnosti, stejně, jako Kondička reprezentuje vaši fyzickou odolnost.

Překonání: Můžete použít Vůli k tomu, abyste se zatvrdili proti překážkám, které vyžadují duševní úsilí. Hádanky a hlavolamy mohou spadat do této kategorie, stejně jako duševně unavující činnosti jako dešifrování kódu. Použijte Vůli, pokud je překonání intelektuálního problému jen otázkou času, a Učenost, pokud obstát vyžaduje vice, než jen brutální duševní sílu. Mnoho překážek, proti kterým budete užívat Vůli, může být součástí výzev k reflektování vloženého úsilí.

Střety Vůlí mohou odrážet konkrétní herní výzvy, jako šachy, nebo snahu obstát v složité sadě zkoušek. V herním prostředí, kde jsou obvyklé magické nebo duchovní schopnosti jsou střety Vůlí oblíbenou záležitostí.

Vytvoření výhody: Můžete použít Vůli k umístění aspektu na sebe sama, abyste reprezentovali hlubokou koncentraci nebo soustředění.

Útok: Vůle se k útoku moc nepoužívá. Každopádně, v prostředích, v nichž můžete mít okultní schopnosti, může být plný duševní konflikt něčím, k čemu lze použít tuto dovednost. Je to ten druh věcí, které se do Vůle dají přidat trikem nebo specialitou.

Obrana: Vůle reprezentuje vaši kontrolu nad vašimi reakcemi, takže je hlavní dovedností k obraně proti duševním útokům Provokací.

Speciální: Dovednost vůle vám dává dodatečné čtverečky duševního stresu a kolonky následků. Průměrná (+1) nebo Slušná (+2) Vůle vám dá 3 bodový čtvereček stresu. Dobrá (+3) nebo Skvělá (+4) vám dá 3 a 4-bodový čtvereček stresu. Vynikající (+5) a lepší vám spolu s dodatečnými čtverečky stresu dá dodatečnou kolonku drobného následku. Tato kolonka může být použita jen pro duševní újmu.

Triky Vůle

 • Síla z odhodlání. Použijte Vůli namísto Kondice na překonání překážek založených na použití síly.
 • Zatvrzelost. Můžete se rozhodnout ve scéně ignorovat drobný nebo mírný následek. Nemůže být vynucen ani vyvolán vašimi nepřáteli. Na konci scény se však vrátí hroší – pokud byl drobný, stane se mírným, a byl-li mírný, stane se vážným.
 • Neovládnutelný. +2 k obraně před útoky Provokací zaměřenými na strach nebo zastrašování.

Vyšetřování

Vyšetřování je dovednost, kterou používáte k zjišťování věcí. Je to protějšek Pozornosti – zatímco Pozornost se točí kolem obyčejného všímání si a povrchního pozorování, Vyšetřování se točí kolem koncentrovaného úsilí a pedantské pečlivosti.

Překonání: Vyšetřování překážek je celé o zjišťování informací, které je z nějakého důvodu těžké odhalit. Analyzování místa činu, hledání stop, pátrání po tom, co hledáte v přeplněném pokoji, dokonce i zírání do plesnivého starého tlustopisu ve snaze najít pasáž, která přiměje vše dávat smysl.

Závodit s časem při sbírání důkazů před příjezdem policie nebo příchodem katastrofy jsou klasické způsoby, jak použít Vyšetřování ve výzvě.

Vytvoření výhody: Vyšetřování je pravděpodobně jedna z nejvšestrannějších dovedností, které můžete použít pro vytvoření výhody. Dokud jste ochotni tomu dát čas, tak můžete najít prakticky cokoliv na kohokoliv, objevit téměř libovolný detail o místě nebo objektu nebo jinak vymyslet aspekt téměř o čemkoliv v herním světě, co by postava mohla smysluplně odhalit.

Pokud to zní nudně, zamyslete se nad následujícími možnostmi jako jedněmi z mnoha pro použití Vyšetřování: odposlouchávání rozhovoru, poohlížení se po stopách na místě činu, zkoumání záznamů, ověřování pravdivosti kusu informace, průběžné sledování a rozplétání zástěrek.

Útok: Vyšetřování nelze použít k útoku.

Obrana: Taktéž nic.

Vyšetřovací triky

 • Pozornost k detailu. Můžete využít Vyšetřování namísto Empatie k obraně proti Klamání. Co ostatní odhalí pomocí pocitů a intuice, vy zjišťujete pečlivým pozorováním mikrovýrazů.
 • Fízlování. Při úspěšném hodu na Vyšetřování k vytvoření výhody odposloucháváním konverzace můžete odhalit nebo vytvořit jeden další aspekt (nedá vám to ale žádné další volné vyvolání)
 • Síla úsudku. Jednou za scénu můžete utratit bod osudu (a ztratit pár minut pozorováním) a provést speciální hod na Vyšetřování reprezentující vaše mocné dedukční schopnosti. Za každý posun, který v hodu získáte, odhalíte nebo vytvoříte aspekt, ať už na scéně nebo na cíli vašeho pozorování. Možnost volného vyvolání ale stále získáte pouze na jeden z nich.

Vztahy

Vztahy jsou dovednost o vytváření dobrých vztahů s lidmi a o vyvolávání pozitivních emocí. Je to schopnost být oblíbený a získat si důvěru.

Překonání: Použijte Vztahy když se snažíte někoho okouzlit nebo ho inspirovat k něčemu, co sami chcete, nebo prostě k navázání dob-rých vztahů s lidmi. Získejte si je svým osobním kouzlem, přesvědčte je, aby vám dali svou důvěru nebo se staňte středobodem zábavy v lokální taverně. Pro bezejmenné PV jde pouze o akci překonání, ale můžete být nuceni vstoupit do střetu, abyste se zavděčili pojmenovaným PV nebo PH.

Vytvoření výhody: Použijte Vztahy k nastolení pozitivní nálady u cíle nebo ve scéně, nebo abyste někoho vyvolali pocit skutečné důvěry. Můžete u někoho získat Zvýšenou důvěryhodnost, strhnout dav do Nadšeného zápalu, nebo prostě někoho učinit Komunikativním či Nápomocným.

Útok: Vztahy nezpůsobují újmu, takže je nemůžete použít k útoku.

Obrana: Vztahy vás brání před jakoukoliv dovedností, která by poškozovala vaši reputaci, kazila náladu, kterou jste vytvořili, nebo vás stavěla před jinými lidmi do špatného světla. Nicméně nebrání vás před duševními útoky. To vyžaduje Vůli.

Vztahové triky

 • Pití pro všechny! Dvakrát za sezení můžete zlepšit posílení, které jste získali pomocí Vztahů, na plný situační aspekt s volným vyvoláním.
 • Demagog. +2 na Vztahy, pokud pronášíte inspirující řeč před davem. (Jsou-li na scéně nějaké pojmenované PV nebo PH, můžete je zasáhnout jedním hodem namísto toho, abyste rozdělovali své posuny)
 • Populární. Pokud jste v místě, kde jste populární a oblíbený, můžete použít Vztahy namísto Kontaktů. Můžete určit svou popularitu utracením bodu osudu na vytvoření příběhového detailu, nebo pomocí ospravedlnění z dřívějška.

Zlodějna

Dovednost Zlodějna pokrývá schopnost vaší postavy krást věci nebo se dostávat na zakázaná místa.

V žánrech, které stojí na spoustě technologie, tato dovednost zahrnuje také odbornost v používání příslušné techniky a dovoluje postavě nabourávat se do bezpečnostních systémů, vyřazovat poplašné systémy a podobně.

Překonání: Jak je uvedeno výše, Zlodějna vám dovoluje překonat jakoukoliv překážku spojenou s kradením nebo infiltrací. Obcházení zámků a pastí, kapsářství a kradení, maskování vlastních stop a další podobné činnosti všechny spadají do rozsahu této dovednosti.

Vytvoření výhody: Zlodějnou můžete obhlédnout místo a zjistit, jak těžké bude se do něj dostat a s jakými druhy zabezpečení se potýkáte, stejně jako odhalit jeho možné slabiny. Můžete také prozkoumat práci jiného zloděje a určit, jak byl nějaký zločin proveden a vytvořit aspekt jakéhokoliv důkazu, který mohl být na místě ponechán.

Útok: Zlodějnu nelze použít k útoku.

Obrana: Stejně tak. Tohle není úplně konfliktní dovednost, takže není moc možností použít ji k obraně.

Zlodějské triky

 • Vždy mám zadní vrátka. +2 k hodům na Zlodějnu pro hody na vytvoření výhody, kdykoliv se snažíte uniknout z lokace.
 • Bezpečnostní odborník. Nepotřebujete být přítomni, abyste poskytovali aktivní opozici někomu, kdo překonává bezpečnostní opatření, které jste umístili nebo na nich pracovali. (Normálně by postava házela proti pasivní opozici.)
 • Co se šeptá. Můžete použít Zlodějnu namísto Kontaktů kdykoliv jednáte s jinými zloději a zločinci.