Rozsáhlá hra

Sypte sem drama!

Někdy je malá změna dostatečná, ale přiznejme si, jindy zase není. Někdy potřebujete rozsáhlou, dramatickou změnu systému, něco, co věcmi skutečně zatřese.

Možnosti tvorby postavy

Systém tvorby postav v Základních pravidlech Fate předkládá specifický styl tvorby postav: takový, který dává spoustu volnosti, ale zároveň poskytuje dostatek struktury a vodítek pro hráče, aby vytvořili soudržnou skupinu jedinců. Možná, že chcete něco, co dává konkrétnější výsledky, něco, co vás povede ke specifickému závěru.

Profese a rasy

Kdokoli, kdo někdy hrál fantazy RPGčko, je s těmito pojmy alespoň částečně seznámený. Pro ty z vás, kteří si nejste jistí, co to znamená: profese je široká skupina dovedností a schopností, které vycházejí z konkrétního konceptu postav a obvykle se pojí s tím, co ve světě děláte. Rasa popisuje, kým jste - odkud pocházíte, kdo jsou vaši lidé a jaké máte přirozené talenty.

Slovo „rasa“

Termín „rasa“ je v tomto kontextu jak nepřesný, tak problematický. Nepoužíváme slovo „rasa“ tak, jak jej chápou moderní lidé; to, co popisujeme, má mnohem blíže k biologickým druhům. Když ve Fate tvoříte rasu, to co skutečně děláte, je, že tvoříte pravidla pro jiný druh bytostí, než jsou lidé, netvoříte národnost ani etnicitu.

Proč tedy používáme slovo ‚rasa‘? Je takto známé v kontextu rolových her. Lidé vědí, co znamená, protože už jej použilo velké množství dřívějších her a tím vyvolává okamžité porozumění tomu, o čem mluvíme. Je to to nejlepší slovo? Ne. Ale nemáme žádné lepší, které by bylo v herní komunitě stejně zažité, takže ho tu používáme s vědomím, že jde o problematický termín.

Ve Fate je profese reprezentována sbírkou dovedností seřazených do pyramidy s přiřazenými hodnotami. Některé kolonky jsou nechány otevřené, některé jsou předurčené. Když si vyberete profesi, dostanete s ní i pyramidu. Prázdná místa si doplňte, jak chcete. Profese zahrnují i pár aspektů; zvolte si alespoň jeden z nich, nebo si vytvořte nový, který je ve stejném stylu, jako ty uvedené. Neberte si ze své profese více, než dva aspekty. Nakonec, profese má k dispozici několik triků. Tyto triky jsou výlučně dostupné dané profesi; pokud jste členem dané profese, můžete si je vzít. Pokud nejsete členem dané profese, tyto triky vám nejsou dostupné.

Rasa ve Fate poskytuje pár aspektů. Zvolte si alespoň jeden, ale ne více, než dva. Stejně jako u profese, můžete si vytvořit své vlastní, pokud chcete. Vaše rasa vám dává i rasovou dovednost se dvěma možnými stylizacemi (viz příklady níže). Umístěte svou rasovou dovednost do libovolné volné kolonky v pyramidě a zvolte si stylizaci, která vám nejvíce vyhovuje; ta vám řekne, jak svou rasovou dovednost používat. Můžete si vzít další stylizaci své rasové dovednosti, jakoby to byl trik.

Profese: Bojovník

ASPEKTY

Zocelený žoldák, Rytíř Říše, Mistr Zbraní, Statný obránce, Válečný veterán.

DOVEDNOSTI

 • Skvělé (+4): Boj
 • Dobré (+3): Atletika nebo Kondice, jedna další
 • Slušné (+2): Střelba nebo Provokace, dvě další
 • Průměrné (+1): Jakékoliv čtyři dovednosti

TRIKY

 • Obrněnec: Kdykoliv příjimáte drobný fyzický následek, můžete se rozhodnout místo toho zničit své brnění či štít, za předpokladu, že jej zrovna používáte. Jakmile brnění či štít poničíte, musíte je nechat opravit, nebo si sehnat nové.

 • Ohýbám tyče, zvedám brány: Můžete utratit bod osudu a automaticky překonat fyzickou překážku, i když jste si proti ní už házeli, za předpokladu, že se toho snažíte dosáhnout hrubou silou.

 • Nájemný tulák: Kdykoliv vstoupíte do osídlení, můžete se poohlédnout po práci. Za zhruba hodinku seženete práci, která je buď dobře placená, ale nebezpečná, nebo která není moc nebezpečná, ale není moc placená. Za bod osudu seženete práci, která není moc nebezpečná a přitom je i dobře placená.

 • Ochránce slabých: Když je někdo ve vaší zóně fyzicky napaden, můžete utratit bod osudu a přesměrovat útok na sebe. Útoku se můžete bránit se základem +1.

Profese: zloděj

ASPEKTY

Odborník na vloupačky, Prohnaný podvodník, Zloděj Gildy, Kudla v temnotě, Muž/žena z laciného příběhu.

DOVEDNOSTI

Skvělé (+4): Klamání nebo Skrývání

 • Dobré (+3): Atletika nebo Provokace, jedna další
 • Slušné (+2): Boj nebo Střelba, dvě další
 • Průměrné (+1): Jakékoliv čtyři dovednosti

TRIKY

 • Útok do zad: Pokud můžeš nepřítele překvapit útokem z úkrytu, můžeš provést útok Skrýváním. Pokud uspěješ, získáš posílení. Pokud uspěješ se stylem, získáš dvě posílení.
 • Falešná identita: Máš falešnou identitu, kterou můžeš převzít. Popiš svou falešnou identitu, zvol si základní aspekt a problém této identity a zvol si nejlepší dovednost této identity. Tuto identitu můžeš využít, pokud máš dostatek času na přípravu a zaplatíš bod osudu. Dokud se touto identitou maskuješ, její základní koncept a problém nahrazují ty tvé a můžeš použít Klamání namísto její nejlepší dovednosti. Tyto výhody ztratíš hned poté, co je tvá zástěrka prozrazena a může chvíli trvat, než si vytvoříš nějakou novou.
 • Podsvětí: Kdykoliv vstoupíš poprvé do osídlení, můžeš utratit bod osudu a prohlásit, že tě místní kriminálníci znají. Zvol si jedno z následujícího: Vědí o nějaké slibné prácičce, poskytnou na pár týdnů tobě a tvým společníkům pokoj a stravu, nebo ti hned teď s něčím pomohou, ale tím jim můžeš začít dlužit.
 • Neškodný: Když si tento trik bereš, zvol si Klamání nebo Skrývání. Když tvoříš výhodu touto dovedností, aby ses prezentoval jako tak neškodný či nenápadný, jak to jen jde, nepřátelé budou volit jiné cíle, tak dlouho, jak dlouho bude aspekt ve hře. Jakmile na někoho úspěšně zaútočíš, aspekt zmizí.

Rasa: Elf

ASPEKTY

Staletí zkušeností, „Znám tyto lesy“, Dlouhá hra, Magie v krvi, Dokonalost v každém ohledu.

RASOVÁ DOVEDNOST: ELF

Můžeš použít dovednost Elf k rozpoznání užitečných rostlin a zvířat, k nalezení cesty lesem nebo k zaznamenání skrytého nebezpečí. Navíc si vyber jednu z následujících stylizací; můžeš si vybrat více, každou za cenu triku nebo bodu obnovy.

Elfí vysoká magie: Můžeš použít Elfa k sesílání kouzel vztahujících se k přírodě nebo růstu, i když nemáš žádné jiné magické schopnosti.

Bitevní dokonalost: Zvol si Střelbu nebo Boj. Když užíváš tradiční výzbroj svého lidu, můžeš namísto této dovednosti použít Elfa.

Rasa: Ork

ASPEKTY

Krev a sláva, Každý se děsí Hordy, „Bolest je pro slabochy“, Vedou mě duchové, Válečník sedmi klanů.

RASOVÁ DOVEDNOST: ORK

Můžeš použít Orka k odolání bolesti, zavolání duchů pro pomoc, nebo na použití hrubé síly. Navíc si vyber jednu z následujících stylizací; můžeš si vybrat více, každou za cenu triku nebo bodu obnovy.

Krvavá zuřivost: Když použiješ Orka k vytvoření výhody reprezentující nezastavitelnou bojovou zuřivost a uspěješ, dostaneš na onen aspekt o jedno volné vyvolání navíc.

Tvrdá kůže: K určení svého fyzického stresu a následků můžeš použít Orka namísto Kondice a k tomu dostaneš jednu kolonku drobného fyzického následku navíc.

Příběh o původu

Příběh o původu je metoda rychlé tvorby postavy skrze hraní krátkých epizodek nastřelujících jednotlivé hráče. Před hrou s příběhem o původu potřebuje postava dvě věci: základní koncept a nejvyšší dovednost. Většina hráčů bude mít alespoň rámcovou představu toho, koho chtějí hrát, ale mohou být nejistí v detailech. Základní koncept a nejvyšší dovednost postavu definují v hrubých rysech a poskytují opěrný bod pro odehrávané epizodky.

Když s hráčem hrajete příběh o původu, postupujete jako při normální hře, s tím rozdílem, že se snažíte hru držet u tématu toho, kým postava je. Začněte in medias res - když začnete akcí, dáváte hráči příležitost, aby o své postavě učinil svá rozhodnutí.

Postava začne svůj příběh o původu s jedním bodem osudu.

Výběr nové dovednosti

Během příběhu o původu vyvolávejte hodně hodů na dovednost. Soustřeďte se na nejvyšší dovednost, ale dejte prostor i těm dalším. Kdykoliv si hráč musí hodit na dovednost a nechce si házet na Nevalnou (+0), může si dovednost přiřadit do volné kolonky. Jakmile je přiřazena, stává se součástí postavy.

Výběr nového aspektu

Tlačte hráče do mnoha různých situací a stavte ho proti paletě různých překážek. Když hráč narazí na problém, kde by se mu hodilo +2 nebo přehození, navrhněte mu aspekt. Pokud na návrh přistoupí nebo přijde s nějakým vlastním aspektem, dovolte mu jej jednou vyvolat zdarma a dejte mu za to bod osudu!

Výběr nového triku

Můžete hráči nabídnout nový trik stejně, jako mu nabízíte nový aspekt - nabídněte něco, co ho může dostat z problematické situace, nebo mu dovolte udělat něco, co potřebuje. Stejně jako v Základních pravidlech Fate, postava dostane tři triky zdarma a může si vzít další snížením své obnovy - pokud jste tyto volby nezměnili, samozřejmě. Pokud to je trik s omezeným počtem použití nebo takový, co stojí bod osudu, dovolte hráči jedno použití zdarma.

Zapojení ostatních hráčů

Hraní příběhu o původu postavy je společná aktivita! Ostatní hráči mohou vstupovat do hry jako PV - můžete jim i navrhnout, aby to dělali, pokud se vám hodí, aby někoho odehráli. Mohou do hry vstoupit i se svými vlastními postavami, ať už prošli svůj vlastní příběh o původu, nebo ještě ne.

Ostatní hráči mohou také navrhovat aspekty, ale pouze takové, které určují vztah k jejich vlastním postavám. Pokud se dva hráči rozhodnou pro určení vztahu během svého příběhu o původu, oba dostanou aspekt a bod osudu, který může druhý hráč použít i ve svém příběhu o původu!

Ukončení příběhu o původu

Příběh o původu dohrajte až do jeho logického závěru, ale snažte se ho neprotahovat na déle než patnáct nebo dvacet minut, než se přesunete k příběhu o původu další postavy. Princip spočívá v tom projít příběh o původu každé postavy během jednoho jediného sezení.

Před-vynucení jako design scénáře

Když vás nenapadají nápady na dobrodružství, stačí, když se podíváte na aspekty vašich PH. Máme tu takový elegantní trik na rozjetí příběhu, co rovnou nadopuje hráče nějakými body osudu navíc.

Zaprvé, podívejte se na aspekty všech svých PH, jestli na vás něco nevyskočí. Pokud vidíte nějaký, co by se dal použít pro start příběhu, zejména pokud je vázán ke světu nebo organizaci ve světě, řekněte hráči, že jej chcete použít jako základ pro dobrodružství a nabídněte mu bod osudu. Většina hráčů toto vynucení přijme bez většího přesvědčování, ale pokud hráč nemá zájem, nechtějte po něm bod osudu za odmítnutí - prostě si na vynucení najděte nějaký jiný aspekt.

Jakmile máte svůj začátek, sdělte ho skupině. Navrhněte další aspekty a říkejte si hráčům o jejich návrhy. Bavte se s nimi o tom, co se v příběhu objeví a předávejte body osudu za dobré návrhy. Tyto návrhy se nemusí vázat k aspektům, ale je nejlepší, když to tak je. Nakonec, když příběh poskládáte z více aspektů, tak ty aspekty můžete vynucovat i později!

Pokud přijmete návrhy, které nejsou založené na existujících aspektech, tak z nich aspekty udělejte. Může jít o situační aspekty nebo to mohou být aspekty umístěné na celý příběh.

Jakmile máte dostatečně silný základ, začněte hrát. Teď máte výchozí situaci, do níž spousta hráčů vložila něco vlastního a hráči mají nějaké body osudu navíc, takže mohou být hned od začátku extra úžasní!

Aspektová událost

Toto je trik, který můžete použít k vytvoření rámce příběhu - můžete tuto techniku dokonce zkombinovat s tou předchozí a vytvořit události na základě hráčských návrhů.

Aspektová událost má dvě části: seznam událostí a zesilující aspekt. Seznam událostí je série věcí, které se stanou a povedou k zesilujícímu aspektu. O zesilujícím aspektu přemýšlejte jako o tom, co se stane, když hráči nezasáhnou. Dobrá událost má mezi třemi a šesti aspekty a zesilující aspekt.

Když příběh začne, odškrtněte první aspekt a vložte ho do hry. To je ta první, iniciační událost, která přiměje postavy, aby se zapojily. Je to aspekt jako každý jiný - vy a hráči jej můžete vynucovat nebo vyvolávat tak, jak se bude hodit. Ve hře zůstane, dokud nepřestane být významný, v kterémžto momentě jej prostě vyškrtněte.

Když příběh napoví, že by se měly věci posunout, nebo když nastane prodleva v akci, odškrtněte další aspekt a přidejte ho do příběhu. Stane se aspektem, který může být vyvolán nebo vynucen a jde o nový prvek v dění. Pokračujte v tom tak dlouho, jak budete potřebovat. Zrychlujte vkládání nových aspektů, pokud začnou hráči ztrácet pozornost nebo se nebudou zapojovat do dění a zpomalte to, pokud budou vůči dění opravdu proaktivní.

Pokud odškrtnete i zesilující aspekt, věci se stanou skutečně, skutečně špatnými. To obvykle znamená, že záporáci jsou na cestě k vítězství a hráči musí jejich plánům ustoupit!

Pokud se nedostanete k odškrtnutí všech aspektů dřív, než PH stihnou věci ukončit, je to také dobře! Znamená to, že postavy byly opravdu úžasné a dosáhly velkého vítězství. Pokud odškrtnete všechny aspekty a věci se pro PH vyvinou špatně, také dobře! Můžete nabalit to, co se v tomto příběhu odehrálo, do toho dalšího a trochu tak zvýšit sázky.

Tady máte příklad:

 • Výbuch a oheň!
 • Záplava vražd
 • Město v panice
 • Pod teroristickou hrozbou
 • Tři hodiny do výbuchu
 • Kouřící kráter

Úroveň moci

Základní pravidla Fate nabízejí základní úroveň moci, která vytváří specifický druh akce. Je heroická a akčně orientovaná, ale je také trochu drsná, s hrdiny, kteří jsou dost křehcí na to, aby byli ošklivě zraněni po pár dobrých zásazích, ale dost tvrdí, aby nějakou dobu přežili. Také nabízí určitou úroveň schopností v podobě úrovní dovedností a v bodech osudu, které dostanete.

Tato úroveň moci nicméně není vhodná pro každou hru. Někdy chcete vytvořit vysoko-oktanový pulp nebo drsný noir a základní nastavení těchto voleb pro vás není úplně optimální. Žádný problém - prostě ty volby upravte!

Dovednosti

V Základních pravidlech Fate dostanou postavy deset dovedností v pyramidě od Průměrných (+1) po Skvělou (+4). To tvoří vysoce kompetentní jedince s malým počtem věcí, v nichž jsou velmi dobří a se širokou paletou věcí, v nichž jsou dost dobří. Jsou tu dvě věci, které můžete upravit: počet dovedností a dovednostní strop.

Pokud zvýšíte počet dostupných dovedností, učiníte postavy kompetentní v širokém spektru věcí. Pokud zvýšíte dovednostní strop, umožníte postavám, aby byly v pár věcech velice dobré, možná až nadlidsky dobré. Snížení těchto parametrů posune věci do drsnější roviny; méně dovedností znamená hrdiny, kteří mají větší ochranu své žánrové role, ale také to zvýší šance, že skupina nebude mít nějakou konkrétní, důležitou dovednost. Snížení dovednostního stropu učiní PH méně schopnými, což může být dobré, pokud se snažíte dojít ke skupině tvořené docela obyčejnými lidmi.

Většina her zvýší nebo sníží obojí - úprava jednoho bez úpravy druhého může vést k rozmělnění dovedností nebo nevyužití maximálních možností.

Obnova

Úprava obnovy nahoru nebo dolů se přímo projeví ve schopnostech a univerzalitě postav. Významnější je, že to také ovlivní, jak moc PH musí příjimat vynucení. Vyšší obnova znamená, že PH dostanou více bodů osudu na každém sezení, což znamená, že mohou odmítnout více vynucení. Nižší obnova činí vynucení důležitější, ale také znamená, že jsou hráči více vydáni na milost vypravěče.

Obnova také ovlivňuje, kolik dodatečných triků si může hráč nakoupit, což má přímý dopad na specializaci, žánrovou výlučnost a kompetenci postavy.

Triky

Nemělo by být překvapení, že více triků zdarma PH posílí a méně je oslabí. To má také dopad na obnovu - méně volných triků může hráče přimět utratit kus vzácné obnovy na více triků a naopak.

Druhý způsob, jak ovlivnit úroveň moci skrze triky bez úpravy jejich počtu, je upravit sílu samotných triků. V Základních pravidlech Fate má trik hodnotu 2 posunů. Změňte to na 3 nebo 4 a každý trik bude mít větší dopad, zatímco snížení učiní triky méně důležitými.

Stres

Základní pravidla Fate dávají dvě měřítka stresu po 2 čtverečcích, která je možné zlepšit pomocí konkrétních dovedností. Můžete to zvýšit a učinit postavy drsnějšími, pokud chcete, aby snesly větší nakládačku, zatímco snížení stresu učiní postavy křehčími. Taková změna má přímý dopad na to, jak dlouho trvají boje. Více stresu znamená, že PH dokáží snést více ran, což učiní boje méně riskantními a nejspíše častějšími. Méně stresu zmanená, že jsou boje nebezpečnější, což znamená, že se hráči musí dobře zamyslet, než nějaký začnou. Také to znamená, že budou potřebovat častěji odstupovat, aby se vyhnuli svému vyřazení.

Aspekty

Úprava počtu aspektů nahoru nebo dolů oproti základním pěti nemá tak velký efekt na úroveň moci jako jiné volby, které můžete změnit, ale má dopad na rozličnost postav. Více aspektů znamená, že hráči mají více vychytávek, na které se mohou spolehnout, když se dostanou do problémů, zatímco menší počet aspektů jim dává méně možností. Nicméně, buďte s úpravou počtu aspektů opatrní. Čím více aspektů je ve hře, tím menší význam každý z nich má a tím větší je šance, že bude zapomenut nebo ignorován. Snížení počtu aspektů znamená, že se každý jeden aspekt stane důležitějším a zmenší se šance na jeho přehlédnutí, ale také to znamená, že to budete muset trochu vyvážit navýšením počtu situačních aspektů. Obecně, více než sedm aspektů vede k rozmělnění, zatímco méně než tři činí postavy příliš plochými.

Pokud upravíte množství aspektů, můžete chtít také upravit obnovu. Pokud máte hromadu aspektů, ale nízkou obnovu, většina z nich zůstane nevyvolána.

Příklady

Tady máte pár příkladů různých úrovní moci, které můžete použít pro své hry.

Drsný noirPulpový příběhSuper hrdinský
Osm dovedností:Patnáct dovedností:Osmnáct dovedností:
3 Průměrné (+1)5 Průměrných (+1)5 Průměrných (+1)
3 Slušné (+2)4 Slušné (+2)4 Slušné (+2)
2 Dobré (+3)3 Dobré (+3)3 Dobré (+3)
2 Skvělé (+4)3 Skvělé (+4)
1 Vynikající (+5)2 Vynikající (+5)
1 Fantastická (+6)
(ekvivalent 15 dovednostních bodů)(ekvivalent 35 dovednostních bodů)(ekvivalent 50 dovednostních bodů)
Dovednostní strop na Dobré (+3)Dovednostní strop na Vynikající (+5)Dovednostní strop na Fantastické (+6)
Obnova 2Obnova 4Obnova 6
1 trik zdarma5 triků zdarma5 triků zdarma
Každý trik má hodnotu 3 posunů
2 čtverečky stresu do začátku4 čtverečky stresu do začátku4 čtverečky stresu do začátku, triky mohou poskytnout další
5 aspektů7 aspektů5 aspektů

Tyto počáteční rozsahy dovedností jsou návrhem, který počítá se základním seznamem dovedností s 18 dovednostmi ze Základních pravidel Fate. Pokud použijete delší seznam dovedností, relativní rozsah počátečních dovedností se změní. Myslete na to, když se díváte na výše uvedené. Drsný noir s osmi dovednostmi pokrývá zhruba 45% dostupných dovedností, základ ze Základních pravidel Fate pokrývá zhruba 55%, Pulpový příběh asi 80% a superhrdinský sloupec kryje 100%.

Toto je volba kompetence. Určuje nejen to, jak dobré jsou PH v konkrétních činnostech, ale i v kolika různých druzích činností zvládne daná PH vynikat.