Triky

Nové typy triků

Triky, tak jak jsou uvedené v Základních pravidlech Fate, nabízí mnoho cest k uzpůsobení vaší postavy a dodávají zábavu mechanickými zásahy do hry. Z každé dovednosti dostanete trikem o něco víc a to může být dost zábavné. Pokud byste chtěli triky dosáhnout ještě více, pak je tato sekce pro vás!

Přizpůsobivé triky

Toto je nejsnazší možnost na zavedení, protože jen posouvá způsob, jak o tricích přemýšlíte. V Základních pravidlech Fate jsou triky jasně navázané k dovednostem. Co by se stalo, kdybyste se rozhodli mít triky nezávislé na dovednostech, nebo navázané na několik dovedností naráz, nebo na něco úplně jiného, jako třeba na aspekt nebo vybavení nebo stres? Pár příkladů:

Štít spojenců: Můžeš vyvolat Trpasličí štítonošku, když je poblíž stojící spojenec vystaven útoku. Když to uděláš, převedeš útok na sebe. Tvá obrana proti útoku je Průměrná (+1).

Berserkrovský vztek: Když utrpíš fyzický následek, můžeš na svůj další útok tento následek vyvolat zdarma. Pokud utrpíš více fyzických následků, dostaneš volné vyvolání na každý z nich.

Užitečné malé věci: Tvé kapsy jsou plné malých, užitečných věcí. Kdykoliv něco potřebuješ, tak to prostě máš, za předpokladu, že to není něco příliš neobvyklého (jako mapa k tělu Jimmyho Hoffa) nebo příliš velké, aby se to vešlo do kapsy, pouzdra u opasku nebo do batohu. Když řekneš, že něco máš, vypravěč by měl být nakloněn tomu s tebou souhlasit.

Tohle není skutečná mechanická změna, jen posun ve vašem přístupu k tvorbě triků. Každý ze tří příkladů výše může být spojen s dovedností - například s Provokací, Bojem nebo Zdroji - ale to, že neuvažujete, se kterou dovedností svůj trik svážete, vám dá větší volnost k tomu, abyste byli při své tvorbě kreativní a šli trochu dál než jen k +2 a přehazování efektů dovedností.

Triky u aspektů

U triků, které jsou vázané k aspektům, můžete některé efekty vytvořit jako napřímo definovaná volná vyvolání. Jiné triky k aspektům mohou vyžadovat vyvolání, jako třeba u Štítu spojenců (výše), ale mohou vám dát něco navíc nebo způsobit něco nezvyklého, když je aspekt vyvolán. Takové efekty by měly být silnější než běžná vyvolání. Mohli byste vytvořit i triky, které se spouštějí při nějakém typu vynucení - jen si dejte pozor, abyste neskončili s tím, že nevýhodu vyrušíte a skončíte tak nakonec s výhodou.

Býčí rozběh: Protože jste Silný jako býk, jednou za scénu se můžete v rámci jedné akce pohnout v přímé linii o dvě zóny a provést fyzický útok.

Netečný potížista: Když je aspekt Neumí držet tlamu vyvolán proti vám, abyste se stali cílem útoku, můžete namísto získání bodu osudu okamžitě smazat jeden mírný následek, který zrovna máte.

Podmíněné efekty

Pokud použijete tento mechanismus triků, vytváříte triky, které se spustí při splnění určité podmínky v příběhu, vyžádají si hod na dovednost a následně způsobí nějaký důsledek. Takovéto triky jsou výborné k tomu, aby povzbuzovaly hráče k dělání věcí, které je ve hře chcete vidět dělat, protože takové věci přímo odměňují.

Přítel v každém přístavu: Kdykoliv vstoupíte do nějakého osídlení, můžete prohlásit, že jste jej už dřív navštívili, a hodit si Kontakty proti Slušné (+2) opozici. Pokud uspějete, máte v daném místě přítele, který vám dluží jednu službu - nic cenného nebo život ohrožujícího. Pokud uspějete se stylem, váš přítel pro vás udělá jakoukoliv jednu věc, která je v jeho silách.

Se mnou se nežertuje: Když dáte najevo, jak jste nebezpeční, hodíte si Provokací proti Vůli vašeho cíle. Pokud uspějete, tento cíl na vás nezaútočí ani se k vám vědomě nepřiblíží, pokud proti němu nepodniknete akci jako první. Pokud uspějete se stylem, tak to bude platit pro kohokoliv s Vůlí nižší, než má váš cíl.

Kroky tornáda: Když zaujmete postoj tornáda, hoďte si na Atletiku proti Slušné (+2) opozici. Pokud uspějete, můžete běhat po zdech a skákat do neuvěřitelné dálky, aniž byste si na to museli házet a to až do konce vašeho příštího tahu. Při úspěchu se stylem to platí až do konce scény.

Nejspíše jste si všimli, že žádné z těchto triků neříkají, co se stane, když remízujete nebo selžete: to je záměr. Tyto podmíněné efekty bývají silné, takže by silné měly být i jejich nevýhody. Remíza by měla být adekvátní úspěchu, ale za nějakou drobnou cenu. Při selhání se nebojte říct, že nastal nějaký závažný problém.

Široké triky

Pokud u svých triků hledáte větší variabilnost než jen +2 nebo adekvátní efekt, zvažte, že byste mohli mít trik, který vám přidá +1 do dvou nebo třech věcí. Mohou to být tři různé akce u stejné dovednosti, nebo to může přesáhnout přes několik souvisejících dovedností. Pokud takové široké triky povolíte, dávejte pozor na překryvy v trikových kombinacích: nechcete, aby dva široké triky poskytly výsledek tří +2 jen za cenu dvou triků.

Kombinované triky

Pokud chcete nabídnout skutečně silné triky, zvažte spojení triků dohromady za účelem vytvoření jednoho velkého efektu. Například můžete vytvořit trik, který poskytne monstrózní 4 posunový efekt - což je kombinace dvou triků a jako takový by měl stát dva body obnovy. (Tento postup můžete poznat jako metodu použitou pro tvorbu nadpřirozených schopností v Dresden Files RPG.) Takový typ soustředěných výhod ale může vaši hru rychle vykolejit. Zvažte omezení přístupu k takovým „super trikům“, ať už počtem - jako „každý může mít jen jeden dvoutrik“ - nebo výběrem a svoleními - „vlkodlaci si mohou vzít jen tyto triky“.

Cena triků

V Základních pravidlech Fate dostanete tři triky, tři body obnovy a můžete si koupit až dva další triky za cenu jednoho bodu obnovy každý. To je základní přístup k trikům, ale rozhodně to není jediný přístup. Každá z těchto součástí - startovní počet triků, počáteční obnova a cena každého triku - je volba, kterou můžete upravit v obou směrech a učinit tím triky běžnější nebo výjimečnější. Způsob, kterým tyto volby změníte, určí (z části), jaký druh hry budete hrát, stejně jako to ovlivní Milníky.

Více triků znamená silnější PH. PH s více triky mohou na hody nastřádat více bonusů, používat častěji své nejlepší dovednosti a častěji vybočovat z pravidel. To povede k pulpovějšímu, realitu překračujícímu až fantastickému pocitu. Pokud to je to, co chcete, tak super! Zvažte ale, že dát PH více triků také znamená více podmíněných výhod a výjimek z pravidel, což povede k tvorbě složitějších postav. Pokud hráči nejsou na takovou složitost zvyklí, může to hru zpomalit a učinit tak věci spíše méně, než více vzrušujícími.

Na druhé straně spektra, když dáte PH méně triků, tak jejich postavy zjednodušíte a zpřehledníte, ale také je tím učiníte méně schopnými. PH, která má například jen jeden trik, má jednu „zvláštnost“, na níž se bude spoléhat, tedy jen jednu unikátní schopnost. To může znamenat drsnější hru nebo hru, v níž mají postavy jasně definované role a spoustu žánrové výjimečnosti, ale může to také nudit hráče, kteří mají rádi více pravidel nebo zklamat hráče, kteří chtějí být dobří ve více směrech. PH budou stále schopné, ale ne tak schopné.

Úprava počátečního počtu triků

Toto je nejsnazší způsob, jak dát PH více nebo méně triků. Snížit jej na nulu znamená, že PH začnou zcela bez triků a budou muset zaplatit těžkou cenu za každý trik, který si vyberou. To může triky zdražit, ale také to může vést k tomu, že budou jedinečnější a pro PH důležitější. Úprava v opačném směru - když dáte PH do začátku triků více - dá hráčům spoustu zábavných voleb, kterými mohou své postavy výborně vystihnout, aniž by za to nějak platili. Také to posune základní silovou úroveň každé PH a učiní je to značně schopnějšími ve větším množství věcí nebo zatraceně dobré v jedné nebo dvou. Triky pak budou navíc vypadat levnější, což může hráče podpořit, aby si jich vzali ještě více.

Když upravujete úvodní počet triků, je dobré dávat pozor na to, co hráči vlastně chtějí. Vyhovuje všem hráčům, že budou mít slabší nebo složitější postavy? Ne každý chce těžce bojovat o každé jedno vítězství nebo provádět tucet rozhodnutí předtím, než hra začne.

Úprava počáteční Obnovy

Z těchto tří možností má změna Obnovy nejspíše nejrozsáhlejší dopad na hru, protože přímo ovlivňuje ekonomiku bodů osodu, která hru pohání. Když hráčům dáte každé sezení více bodů osudu, tak budou nejspíše častěji odolávat vynucením a budou častěji vyvolávat aspekty. Dá to hráčům více kontroly nad příběhem, což může být dobrá věc, ale také to způsobí, že bude těžší postavit před ně pořádnou výzvu.

Snížení obnovy má opačný efekt - hráči mají méně kontroly nad příběhem, protože mají na ruce méně bodů osudu. Budou muset příjimat více vynucení a nedostanou se tak často k vyvolání svých aspektů. Také to znamená, že budou více odkázaní na volná vyvolání z vytvořených výhod, což může prodloužit velké bojové scény.

Úprava ceny triků

Dát trikům cenu jedné obnovy je jedna možnost, ale není jediná. Můžete tuto volbu trochu upravit zvýšením nebo snížením množství obnovy, kterou hráči musí za trik zaplatit. Možná, že triky stojí dva body obnovy, nebo že jeden bod obnovy koupí hráči dva triky.

Jsou ale i jiné cesty, jak si hrát s cenou triků. Možná, že se hráč musí vzdát bodu dovednosti, aby si mohl pořídit trik, tedy si k pořízení triku musí snížit třeba Dobrou (+3) dovednost na Slušnou (+2). Možná, že se musí vzdát aspektu nebo aspekt uzpůsobit triku, aby ho mohl získat. Pokud musíte svázat aspekt s novým trikem, může to vést k tomu, že si hráči budou triku více vážit a dá to postavám stylizační limit na počet triků, které mohou mít.

Další způsob, jak upravit cenu triků, je dát je zdarma nebo za velmi nízkou cenu, ale vložit cenu přímo do jejich fungování. Možná, že aktivace triků stojí bod osudu, nebo vás nutí přijmout stres, nebo jejich aktivace trvá jednu akci, nebo to dává protivníkovi posílení. Takových různých cen za použití triků lze vytvořit spoustu.

Pamatujte, že triky jsou naceněné tak, jak jsou, a dávají takové výhody, jaké dávají, protože postavu stojí napořád jeden bod osudu tím, že sníží její obnovu. To je bod osudu, který nemůže být použit flexibilně k získání +2 nebo obdobné výhody během hry. Pokud tedy plánujete změnit cenu triků, měli byste se také zamyslet nad pozměněním výhod, které přináší, aby tato odpovídala „ztrátě“ dané jejich cenou.

Kdesi v meziprostoru

Většina situací bude vyžadovat přizpůsobení více voleb, než naleznete rovnováhu, která bude vaší konkrétní skupině vyhovovat. Tím se nenechte rozptýlit. Je to vaše hra a je na vás a vaší skupině, abyste si určili, jak to chcete mít.