Zrychlený Fate: Rychlý přehled

Součty hodů (strana 18)

Výsledek = Hod kostkami + bonus za Přístup

 • + Bonus za Triky
 • + Bonusy za vyvolané Aspekty

Výsledky (strana 13)

Proti protivníkově součtu nebo hodnotě obtížnosti:

 • Selhání: Váš výsledek je nižší
 • Remíza: Váš výsledek je stejný
 • Úspěch: Váš výsledek je vyšší o 1 nebo 2
 • Úspěch se stylem: Váš výsledek je vyšší o 3 a více

Určování obtížností (strana 37)

 • Jednoduchý úkol: Nevalná (+0) - nebo úspěch bez hodu
 • Náročnější úkol: Slušná (+2)
 • Velmi obtížný úkol: Skvělá (+4)
 • Nemožně náročné: jděte tak vysoko, jak vám to dává smysl. PH budou muset utratit nějaké body osudu a sehnat dostatek pomoci, aby uspěly, ale to je v pořádku.

Žebříček

+8Legendární
+7Velkolepé
+6Fantastické
+5Vynikající
+4Skvělé
+3Dobré
+2Slušné
+1Průměrné
+0Nevalné
–1Mizerné
–2Příšerné

Akce (strana 14)

Vytvoření výhody při tvorbě nebo objevování aspektu (strana 14):

 • Selhání: Nic nevytvoříte ani neobjevíte, nebo ano, ale váš protivník (nikoliv vy) získá volné vyvolání
 • Remíza: Při tvorbě nového získáte posílení, jinak jakobyste uspěli
 • Úspěch: Vytvořte nebo objevte aspekt a vemte si na něj volné vyvolání
 • Úspěch se stylem: Vytvořte nebo objevte aspekt a vemte si na něj dvě volná vyvolání

Vytvoření výhody z aspektu, který již znáte (strana 15):

 • Selhání: Žádné dodatečné výhody
 • Remíza: Získáte na aspekt jedno volné vyvolání
 • Úspěch: Získáte na aspekt jedno volné vyvolání
 • Úspěch se stylem: Získáte na aspekt dvě volná vyvolání

Překonání (strana 16):

 • Selhání: Neuspějete, nebo uspějete za výraznou cenu
 • Remíza: Uspějete za drobnou cenu
 • Úspěch: Dosáhnete svého cíle
 • Úspěch se stylem: Dosáhnete svého cíle a získáte posílení

Útok (strana 17):

 • Selhání: Žádný efekt
 • Remíza: Útok cíli neuškodí, ale získáte posílení
 • Úspěch: Útok zasáhne a způsobí poškození
 • Úspěch se stylem: Útok zasáhne a způsobí poškození. Můžete snížit poškození o jedna, abyste získali posílení

Obrana (strana 17):

 • Selhání: Utrpíte následky úspěchu vašeho protivníka
 • Remíza: Podívejte se na akci svého portivníka, abyste zjistili, co se stalo
 • Úspěch: Váš protivník nedosáhne toho, o co mu šlo
 • Úspěch se stylem: Váš protivník nedosáhne svého a vy získáte posílení

Získání pomoci (strana 17):

 • Jakýkoliv spojenec vám s vaší akcí může pomoci
 • Pokud vám spojenec pomůže, vzdá se své akce ve výměně a popíše, jak vám pomáhá
 • Za každého spojence, co vám takto pomáhá, dostanete +1
 • Vypravěč může omezit počet lidí, kteří vám mohou pomáhat

Pořadí jednání (strana 21)

 • Fyzický konflikt: Porovnejte Rychlý přístup – ten s nejrychlejšími reflexy jedná první.
 • Duševní konflikt: Porovnejte Pečlivý přístup – ten nejpozornější k detailu si všimne ohrožení.
 • Všichni ostatní pokračují v sestupném pořadí. Porušte pořadí, kdykoliv to dává smysl, DM v tom má poslední slovo.
 • Vypravěč se může rozhodnout nechat jednat všechna svá PV podle své nejvýhodnější PV.

Stres & následky (strana 22)

 • Závažnost zásahu (v posunech) = Hod na Útok – hod na Obranu.
 • Čtverečky stresu: Můžete si proškrtnout jeden čtvereček stresu, abyste se vypořádali s částí nebo se všemi posuny jednoho zásahu. Můžete pohltit tolik posunů, jaká je hodnota proškrtnutého čtverečku: jeden pro první, dva pro druhý, tři pro třetí.
 • Následky: Můžete přijmout jeden nebo více následků, abyste se vypořádali se zásahem, tím, že jednu nebo více dostupných kolonek následků proškrtnete a napíšete do nich nové aspekty.
  • Drobný = 2 posuny
  • Mírný = 4 posuny
  • Vážný = 6 posunů
 • Zotavování se z následků:
  • Drobný následek: Odstraňte jej na konci scény.
  • Mírný následek: Odstraňte jej na konci dalšího sezení.
  • Vážný následek: Odstraňte jej na konci scénáře.
 • Vyřazení: Pokud nemůžete zvládnout celý zásah (nebo se rozhodnete tak neučinit), jste vyřazeni a váš protivník rozhodne, co se s vámi stane.
 • Vzdání se: Vzdejte se dříve, než váš protivník hodí kostkami a můžete kontrolovat, jak scénu opustíte. Za vzdání se získáte jeden nebo více bodů osudu (strana 24).

Přístupy (strana 18)

 • Pečlivý: Když věnujete plnou pozornost detailu a dáváte si na čas, abyste práci odvedli pořádně.
 • Chytrý: Když přemýšlíte rychle, řešíte problémy, nebo berete v úvahu mnoho proměnných.
 • Oslnivý: Když jednáte se stylem a elegancí.
 • Rázný: Když používáte hrubou sílu.
 • Rychlý: Když se pohybujete rychle a obratně.
 • Lstivý: Když odvádíte pozornost, jednáte kradmo nebo někoho matete.

Aspekty (strana 25)

 • Vyvolání (strana 27): Utraťte bod osudu, abyste pro sebe získali +2 nebo přehození, nebo abyste o 2 zvýšili obtížnost nepříteli.
 • Vynucení (strana 28): Získejte bod osudu, když vám aspekt zkomplikuje život.
 • Ustanovování skutečností (strana 29): Aspekty jsou skutečné. Užijte je k popsání detailů o sobě i o světě.

Druhy aspektů

Aspekty postavy (strana 25):

 • Napište je, když si tvoříte svou postavu.
 • Mohou se změnit, když dosáhnete milníku (strana 33).

Situační aspekty (strana 26):

 • Jsou vyhlášeny na začátku scény.
 • Mohou být vytvořeny pomocí akce vytvoření výhody.
 • Mohou být odstraněny pomocí akce překonání.
 • Zmizí, když situace skončí.

Posílení (strana 26):

 • Mohou být vyvolány právě jednou (pak zmizí).
 • Mohou být eliminovány protivníkem pomocí akce překonání.
 • Nevyužitá posílení zmizí na konci scény.

Následky (strana 23):

 • Používají se k pohlcení posunů z úspěšného útoku.
 • Mohou být vyvolány vašimi protivníky, jakoby šlo o situační aspekty.