Triky

Triky jsou manévry, techniky a různé jiné kousky, které vaše postava ovládá a které mění způsob, kterým pro ni fungují přístupy. Obecně to znamená, že získáte v určitých situacích bonus, ale někdy vám dají nějakou jinou schopnost nebo vlastnost. Trik také reflektuje specializované, velmi kvalitní nebo exotické vybavení, k němuž má vaše postava přístup a které jí často dává převahu nad jinými postavami.

Neexistuje žádný konečný seznam triků, z něhož byste si vybírali; stejně jako u aspektů, každý si vytváří své vlastní triky. Existují dvě základní šablony, kterými se můžete při tvorbě triků řídit, takže máte odkud začít.

První typ je trik, který vám dá bonus +2, pokud použijete určitý přístup v určité situaci. Použijte tuto šablonu:

Protože [popište něco, v čem jste výjimeční, máte k tomu cool vybavení nebo jste v tom nějak jinak úžasní], získám +2 když [vyberte si jedno: Pečlivě, Chytře, Oslnivě, Rázně, Rychle, Lstivě] [vyberte si jedno: útočím, bráním se, vytvářím výhodu, překonávám], když [popište okolnosti]. Například:

  • Protože jsem výmluvný, získám +2, když Lstivě vytvářím výhodu, když se s někým bavím.
  • Protože jsem milovník hlavolamů, získám +2, když Chytře překonávám, když stojím před hlavolamem, hádankou nebo podobným problémem.
  • Protože jsem duelista světové úrovně, získám +2, když Oslnivě útočím, když šermuji v souboji jeden na jednoho.
  • Protože mám velký mandlový štít, získám +2, když se Rázně bráním, když využívám svůj štít v boji na blízko.

Někdy, pokud jsou okolnosti velice omezující, můžete trik použít k vytváření výhody i k akci překonání.

Druhý typ triků vám umožňuje učinit něco skutečným, udělat něco cool, nebo nějakým způsobem ignorovat běžná pravidla. Použijte tuto šablonu:

Protože [popište něco, v čem jste výjimeční, máte k tomu cool vybavení nebo jste v tom nějak jinak úžasní], můžu jednou za herní sezení [popište něco cool, co můžete udělat]. Například:

  • Protože mám dobré kontakty, můžu jednou za herní sezení nalézt užitečného spojence na tom správném místě.
  • Protože umím rychle tasit, můžu se jednou za herní sezení rozhodnout jednat ve fyzickém konfliktu jako první.
  • Protože bych zvládl běhat v kruzích i kolem leoparda, můžu se jednou za herní sezení objevit kdekoliv chci, za předpokladu, že tam můžu doběhnout, bez ohledu na to, kde začínám.

Tyto šablony existují, aby vám daly představu toho, jak by měly být triky postaveny, ale máte-li nějaký dobrý nápad, nemusíte se cítit svázáni nutností je přesně dodržovat. Pokud byste si chtěli o tvorbě triků přečíst víc, podívejte se na Dovednosti a triky v Základních pravidlech Fate.