Hups! Poškození, stres a následky

Když jste zasaženi útokem, závažnost zásahu je rozdíl mezi hodem na útok a vaším hodem na obranu; měříme jej v posunech (po žebříčku). Například když váš protivník hodí na svůj útok Výborně (+5) a vy hodíte na svou obranu pouze Dobře (+3), pak útok způsobí dvouposunový zásah (5 – 3 = 2).

Pak nastane jedna ze dvou možností:

 • Utrpíte stres a/nebo následek, ale můžete zůstat v boji.
 • Budete vyřazeni, což znamená, že jste na nějakou dobu mimo dění.

Stres a následky: 30 vteřinová verze

 • Každá postava má tři čtverečky stresu.
 • Závažnost zásahu (v posunech)
 • hod na útok – hod na obranu
 • Pokud obdržíte zásah, musíte určit, jak moc vám ublíží. Jeden způsob, jak zásah ustát, je přijmout stres; můžete si proškrtnout čtvereček stresu, abyste zásah nebo jeho část vydrželi. Můžete pohltit tolik posunů, kolik je číslo čtverečku, který proškrtáváte: jeden pro první čtvereček, dva pro druhý, tři pro třetí.
 • Můžete také přijmout jeden nebo několik následků, abyste zásah ustáli, tím, že jednu nebo více kolonek následků odškrtnete a napíšete do každé nový aspekt. Drobný následek = 2 posuny; Mírný = 4 posuny; Vážný = 6 posunů.
 • Pokud nemůžete přijmout celý zásah (nebo se rozhodnete, že nechcete), jste vyřazeni. Váš protivník rozhodne, co se s vámi stalo.
 • Vzdát se dříve, než váš protivník hodí kostkami, vám umožní ponechat si výhodu nad tím, jak scénu opustíte. Také za to získáte jeden nebo více bodů osudu!
 • Stres a drobné následky zmizí na konci scény, za předpokladu, že dostanete šanci si odpočinout. Ostatní následky s vámi zůstanou déle.

Co je stres?

Když jste zasaženi, ale nechcete být vyřazeni, můžete se rozhodnout přijmout stres.

Stres reprezentuje únavu nebo otrávenost, povrchová zranění nebo jiné věci, které rychle zmizí.

Vaše karta postavy má měřítko stresu se třemi čtverečky. Když obdržíte zásah a proškrtnete čtvereček, tak tím pohltíte tolik posunů, jaká je hodnota proškrtnutého čtverečku. První čtvereček pohltí jeden posun, druhý pohltí dva, třetí tři.

Na jeden zásah můžete proškrtnout pouze jeden čtvereček, ale můžete proškrtnout čtvereček stresu a přijmout jeden nebo více následků naráz. Nemůžete proškrtnout čtvereček, který je už proškrtnutý!

Co jsou následky?

Následky jsou nové aspekty, které přijmete, abyste ukázali, jak závažně vás něco nějakým způsobem zranilo. Vaše karta postavy má tři kolonky, do kterých můžete následky napsat. Každý je označen číslem: 2 (drobný následek), 4 (mírný následek) a 6 (vážný následek). To reprezentuje počet posunů ze zásahu, které následek pohltí. Na zvládnutí jednoho zásahu si jich můžete naráz proškrtnout, kolik chcete, ale můžete proškrtnout pouze ty, které byly na počátku prázdné. Pokud už máte napsaný drobný následek, nemůžete si vzít další, dokud nejdříve neuděláte něco s tím předchozím!

Výrazná nevýhoda následků je, že každý z nich je novým aspektem, který proti vám mohou vaši protivníci vyvolat. Čím více jich přijmete, tím zranitelnějšími se stáváte. A stejně, jako u situačních aspektů, postava, která je vytvořila (v tomto případě ta postava, která vás zasáhla) na ně získá volné vyvolání. Toto volné vyvolání se může rozhodnout předat svým spojencům.

Řekněme, že jste opravdu tvrdě zasaženi a obdržíte 4-posunový zásah. Proškrtnete si druhý čtvereček na svém měřítku stresu, takže vám zůstanou dva posuny, s nimiž se musíte vyrovnat. Pokud nemůžete, jste vyřazeni, takže je na čase vzít si následek. Můžete se rozhodnout napsat nový aspekt do kolonky následku označené 2 – řekněme Zvrknutý kotník. O tyto zbývající 2 posuny je tak postaráno a vy můžete pokračovat v boji!

Pokud nemůžete přijmout všechny posuny ze zásahu – proškrtnutím čtverečku stresu, přijetím následků, nebo obojím – jste vyřazeni.

Co se stane, když jste vyřazeni?

Když jste vyřazeni, nemůžete už do scény nijak zasáhnout. Ten, kdo vás vyřadil, popíše, co se s vámi stane. Mělo by to dávat smysl v závislosti na tom, jak jste byli vyřazeni – možná, že v hanbě utečete z místnosti, nebo můžete třeba dostat ránu, která vás pošle do bezvědomí.

Vzdání se

Když se pro vás věci začnou vyvíjet špatně, můžete se vzdát (tedy odstoupit z boje). Že to děláte ale musíte říci předtím, než si váš protivník hodí kostkami.

Je to něco jiného, než když jste z boje vyřazeni, protože budete mít co říci k tomu, co se s vámi stane. Vaši protivníci od vás dostanou nějakou výraznou protihodnotu – proberte, co dává v dané situaci smysl – ale rozhodně to je lepší, než nemít šanci do toho mluvit vůbec.

Navíc k tomu dostanete za odstoupení jeden bod osudu a k tomu další jeden bod osudu za každý následek, který jste v konfliktu obdrželi. Tohle je vaše chvíle k tomu vykřiknout: „Tohle kolo jsi vyhrál, ale příště tě dostanu!“ a shrábnout hromadu bodů osudu, abyste jimi svou hrozbu podložili.

Uzdravování - zotavování se ze stresu a následků

Na konci každé scény vymažte všechny své čtverečky stresu. Zotavení se z následků je trochu obtížnější; musíte vysvětlit, jak se z nich zotavujete – zda navštívíte pohotovost, uděláte si procházku na uklidnění, nebo cokoliv jiného, co dává u daného následku smysl. Musíte si také nějakou dobu počkat.

 • Drobný následek: Vymažte jej na konci scény, za předpokladu, že dostanete šanci si odpočinout.
 • Mírný následek: Vymažte jej na konci příštího sezení, za předpokladu, že to dává v rámci příběhu smysl.
 • Vážný následek: Vymažte jej na konci scénáře, za předpokladu, že to dává v rámci příběhu smysl.

Přejmenovávání mírných a vážných následků

Mírné a vážné následky s vámi nějakou dobu zůstanou. V určitou chvíli tak můžete chtít aspekt přejmenovat, aby lépe odpovídal tomu, co se v příběhu děje. Například, poté, co vám je poskytnuta lékařská pomoc, může Bolestivě zlomená noha dávat větší smysl, pokud se přemění na Pajdání o berlích.