Aspekty a body osudu

Aspekt je slovo nebo fráze, která popisuje něco speciálního na osobě, místě, věci, situaci, nebo skupině. Někdo může být Nejlepším šermířem na Oblačném moři. Místnost může být V plamenech poté, co jste srazili petrolejku. Poté, co se při cestování v čase setkáte s dinosaurem, můžete být Vyděšeni. Aspekty vám umožňují měnit příběh způsobem, který odpovídá tendencím, dovednostem a problémům vašich postav.

Body osudu utrácíte, abyste uvolnili sílu aspektů a přiměli je vám pomoci – což si sledujete pomocí mincí nebo skleněných korálků či pokerových žetonů. Body osudu získáváte, když necháte aspekty postavy, aby proti vám byly vynuceny a ztížily vám tak situaci, nebo učinily váš život složitějším. Ujistěte se, že si poznamenáte body osudu, které vám zbyly na konci sezení – pokud máte více, než je vaše obnova, začnete další sezení s tolika body osudu, s kolika jste to dřívější skončili.

Během herního sezení jste získali spoustu bodů osudu a ukončili jste hru s pěti. Vaše obnova je 2, takže až budete hrát příště, budete začínat s pěti body osudu. Jiný hráč ale skončil stejné sezení jen s jedním bodem osudu. Jeho obnova je 3, takže bude příští sezení začínat se 3 body osudu, ne jen s tím jedním, který mu na konci zbyl.

Jaké druhy aspektů známe?

Existuje nekonečné množství aspektů, ale bez ohledu na to, jak se nazývají, všechny fungují víceméně stejně. Hlavní rozdíl je v tom, jak dlouho zůstanou ve hře, než je odstraníte.

Aspekty postavy: Tyto aspekty jsou na vaší kartě postavy, jako třeba váš základní koncept nebo problém. Popisují osobnostní rysy, důležité detaily z vaší minulosti, vztahy, které máte s ostatními, důležité předměty nebo tituly, které vlastníte, problémy, s nimiž se potýkáte nebo cíle, o které usilujete či reputaci a závazky, které se k vám váží. Tyto aspekty se mohou změnit pouze za velmi neobvyklých okolností; obvykle se nemění vůbec.

Příklady: Kapitánka oblačné lodi Nimbus, Na útěku před Rytíři Kruhu, Pozorný k detailu, Musím chránit svého bratra

Situační aspekty: Tyto aspekty popisují prostředí, v němž se odehrává nějaká akce. To zahrnuje i aspekty, které vytvoříte nebo objevíte použitím akce vytvoření výhody. Situační aspekty obvykle zmizí na konci scény, které byly součástí, nebo když někdo podnikne nějakou akci, která je může změnit nebo odstranit. V podstatě zůstávají jen tak dlouho, jak dlouho zůstane prvek situace, který reprezentují.

Příklady: V plamenech; Ostré slunce; Dav naštvaných lidí; Sražen k zemi

Abyste se zbavili situačního aspektu, můžete se pokusit podniknout akci překonání, která jej eliminuje, za předpokladu, že dokážete přijít na způsob, kterým by vaše postava mohla takovou věc vykonat – vrhnutí vědra vody na Zuřící oheň, použití úhybných manévrů k útěku před nepřítelem, kterého máte Za zády. Protivník, pokud dokáže popsat, jak to dělá, může použít akci obrany, aby se pokusit aspekt zachovat.

Následky: Tyto aspekty reprezentují zranění nebo jiné přetrvávající trauma, které nastalo, když jste byli zasaženi útokem. Mizí pomalu, jak bylo popsáno v Hups! Poškození, stres a následky.

Příklady: Zvrtnutý kotník; Strach z pavouků; Otřes mozku; Paralyzující sebezpochybnění

Posílení: Posílení je přechodný aspekt, který můžete použít jen jednou (viz následující Co s aspekty děláte?), poté zmizí. Nevyužitá posílení zmizí, když skončí scéna, v níž byly vytvořeny, nebo když přestane existovat výhoda, kterou reprezentovaly. Pokrývají tak velmi krátké a prchavé výhody, které dostanete v konfliktu s ostatními.

Příklady: Na dohled; Rozptýlený; Nejisté postavení; Má kámen v botě

Co s aspekty děláte?

Jsou tu tři velké věci, které můžete s aspekty udělat: vyvolat je, vynutit je, a využít je k ustanovení skutečností.

Vyvolávání aspektů

Aspekty vyvoláváte, abyste získali bonus, nebo abyste věci trochu ztížili svým protivníkům. Můžete vyvolat jakýkoliv aspekt, u kterého platí, že a) o něm víte a b) dokážete vysvětlit, jak jej využijete ke své výhodě – včetně aspektů na jiných postavách nebo na situaci. Normálně vás vyvolání aspektu stojí bod osudu – předejte jeden z nich vypravěči. Abyste vyvolali aspekt, potřebujete popsat, jak vám aspekt ve vaší aktuální situaci pomáhá.

 • Zaútočím na zombii mečem. Zombie jsou Strnulé, což by mi mělo pomoci.
 • Tohohle chlápka skutečně chci zastrašit. Prý má Hrůzu z myší, takže mu nějaké myši vypustím do ložnice.
 • Teď, když je ten strážce Rozptýlený, by kolem něj mělo jít proklouznout.
 • Potřebuji, aby tohle kouzlo bylo skutečně silné – jsem Arci-čaroděj z Prastarého řádu a silná kouzla jsou můj každodenní chleba.

PVP

Jediný případ, kdy bod osudu nemusí putovat k vypravěči, je, když jste v konfliktu s jiným hráčem. Pokud se tak stane a vy vyvoláte jeden z aspektů hráčovy postavy, aby vám proti němu pomohl, tak dostane bod osudu namísto vypravěče on, jakmile scéna skončí.

Co vám vyvolání aspektu přinese? Zvolte si jeden z následujících efektů:

 • Přičtěte si bonus +2 ke svému hodu. To stojí bod osudu.
 • Přehoďte kostky. Tato možnost je nejlepší, když jste hodili fakt špatně (obvykle když se na kostkách ukáže -3 nebo -4). To stojí bod osudu.
 • Konfrontujte s aspektem svého protivníka. Tuto možnost využijete, když se váš protivník o něco snaží a vám přijde, že by mu to existující aspekt měl ztěžovat. Například když chce násilnický mimozemšťan tasit svou blasterovou pistol, ale je Zapadlý v troskách; utratíte bod osudu, abyste aspekt vyvolali, a v ten moment vzroste protivníkovi obtížnost o +2.
 • Pomozte aspektem svému spojenci. Tuto možnost využijte, když by se vašemu kamarádovi hodila trocha pomoci a vám přijde, že by mu měl nějaký existující aspekt věci usnadnit. Utratíte bod osudu na vyvolání aspektu a váš kamarád získá ke svému hodu +2.

Důležité: Kterýkoliv aspekt můžete na jeden hod kostkami vyvolat pouze jednou; nemůžete utratit hromadu bodů osudu na jeden aspekt a dostat tak ohromný bonus. Nicméně můžete vyvolat několik různých aspektů na ten samý hod.

Pokud vyvoláváte aspekt, abyste si přidali bonus, nebo přehodili kostky, počkejte s tím, dokud kostkami nehodíte. Nemá smysl utrácet bod osudu, dokud nemusíte!

Volná vyvolání: Někdy můžete vyvolat aspekt zdarma, bez placení bodu osudu. Pokud vytvoříte nebo objevíte aspekt skrze akci vytvoření výhody, jeho první vyvolání (vámi nebo vaším spojencem) je zdarma (pokud uspějete se stylem, získáte hned dva volňásky). Pokud váš útok způsobí následky, vy nebo váš spojenec je můžete jednou vyvolat zdarma. Posílení je zvláštní druh aspektu, který vám dává jedno volné vyvolání, po němž zmizí.

Vynucování aspektů

Pokud jste v situaci, kde mít nějaký aspekt nebo se kolem něj motat znamená, že je život vaší postavy dramatičtější nebo složitější, kdokoliv může aspekt vynutit. Můžete dokonce vynucovat sami na sobě – to se nazývá sebevynucení. Vynucení jsou pro hráče nejběžnějším způsobem, jak získat body osudu.

Známe dva typy vynucení.

Vynucení rozhodnutím: Tento druh vynucení naznačuje odpověď k rozhodnutí, které vaše postava musí učinit. Pokud je vaše postava například Alarijská princezna, můžete potřebovat zůstat a vést obranu Alarijského Královského hradu, namísto toho, abyste utekli do bezpečí. Nebo pokud jste Rebel s prořízlou pusou, možná nedokážete neodmlouvat děkanovi, když vás zrovna kárá.

Vynucení situací: Jindy vynucení odrážejí něco, co se prostě stane a učiní to váš život složitější. Pokud máte Podivné štěstí, pak je samozřejmé, že kouzlo, na němž ve třídě pracujete, omylem přebarví vlasy nerudného profesora lektvarů na oranžovo. Pokud Dlužíte službu donu Valdeonovi, pak se Don Valdeon ukáže a žádá si pro sebe vaše služby v tu nejnevhodnější chvíli.

V každém případě, když je proti vám aspekt vynucen, ten, kdo vám vynucení nabízí, vám nabídne bod osudu a navrhne, aby se aspekt nějak projevil – abyste udělali nějaké rozhodnutí, nebo aby nastala nějaká událost. Můžete se dohadovat o detailech a navrhovat změny a drobnosti k navrženému vynucení. Po chvíli se ale musíte rozhodnout, zda vynucení přijmete. Pokud souhlasíte, vezmete si bod osudu a vaše postava učiní navržené rozhodnutí, nebo nastane ona událost. Pokud odmítnete, musíte zaplatit bod osudu ze svých vlastních zásob. Ano, to znamená, že pokud nemáte žádné body osudu, nemůžete vynucení odmítnout!

Kolik bodů osudu dostane vypravěč?

Jako vypravěč nemusíte sledovat body osudu pro každou jednu PV, což ale neznamená, že byste jich dostali neomezené množství. PV začínají každou scénu s bankem jednoho bodu osudu za každou PH, které je ve scéně. Body osudu utrácíte na vyvolání situačních aspektů (nebo následků) proti PH. Pokud je tento bank prázdný, nemůžete vyvolat situační aspekty. Pokud PH vyvolají situační aspekt proti PV, pak jde tento bod osudu do vašeho banku.

Když PH přijme vynucení aspektu postavy, bod osudu, který získá, NEJDE z tohoto banku. Takový bod osudu jde z nekonečného banku, kterým disponujete právě pro tyto účely.

Ustanovování skutečností

Poslední věcí, kterou aspekty umí, je ustanovovat skutečnosti ve hře. Nemusíte utrácet žádné body osudu, házet kostkami nebo nic dalšího, abyste toho dosáhli – jen tím, že máte aspekt Pilot Rudé kachny, jste ustanovili, že je vaše postava pilot a že létá s letadlem pojmenovaným Rudá kachna. Aspektem Smrtelní nepřátelé: Rudí ninjové ustanovujete, že vaše herní prostředí má organizaci jménem Rudí ninjové a že vám z nějakého důvodu jdou po krku. Máte-li aspekt Čaroděj Tajemného Kruhu , tak nejenže ustanovujete, že existuje skupina čarodějů jménem Tajemný Kruh, ale také, že ve vašem herním prostředí existuje magie a že ji jste schopni provádět.

Pokud ustanovujete skutečnosti o vašem herním prostředí tímto způsobem, ujistěte se, že tak činíte ve spolupráci s ostatními hráči. Pokud chce většina hráčů herní prostředí bez magie, neměli byste jednostranně vnést magii do hry pomocí aspektu. Ujistěte se, že skutečnosti, které skrze své aspekty ustanovujete, činí hru zábavnou pro všechny.

Vytváření dobrého aspektu

Když potřebujete vymyslet dobrý aspekt (teď tu mluvíme hlavně o aspektech postav a o situačních aspektech), přemýšlejte o dvou věcech:

 • Jak vám aspekt může pomoci – když jej vyvoláte.
 • Jak vám aspekt může uškodit – když proti vám bude vynucen.

Například:

Dostanu tě, von Stendahle!

 • Vyvolejte jej, abyste zlepšili své šance, když budete jednat proti von Stendahlovi.
 • Získejte bod osudu, když vás vaše nechuť k von Stendahlovi přiměje udělat něco hloupého ve snaze jej dostat.

Nervy na drátkách

 • Vyvolejte jej, aby vám pomohl, když potřebujete být extra bdělí a opatrní.
 • Získejte bod osudu, když vás činí podrážděnými a odvádí vaši pozornost hrozbami, které ve skutečnosti neexistují.

Je očividné, že váš aspekt problému je určen k tomu, aby vám problémy způsoboval – a tím činil život vaší postavy zajímavější a dodával vám body osudu – takže je v pohodě, pokud bude tento více jednostranný, ale ostatní aspekty postavy by měly být dvousečné.