Jak věci fungují: Výsledky, akce a přístupy

Teď je načase začít dělat něco zajímavého. Potřebujete přeskočit z jednoho jedoucího vlaku na druhý. Potřebujete prohledat celou knihovnu, abyste našli kouzlo, které nutně potřebujete. Potřebujete odlákat stráže, abyste se proplížili do pevnosti. Jak zjistíte, co se stane?

Nejdříve popište, co se vaše postava pokouší udělat. Aspekty vaší postavy poskytují dobrou nápovědu k tomu, co udělat může. Pokud máte aspekt, který naznačuje, že můžete kouzlit, pak sešlete kouzlo. Pokud vás vaše aspekty popisují jako šermíře, chopte se meče a vrhněte se na ně. Takovéto příběhové detaily mechaniky nijak víc nepopisují. Nedostanete bonus za svou magii ani za svůj meč, pokud neutratíte bod osudu, abyste příslušný aspekt vyvolali (strana 27). Možnost použít aspekt k tomu, abyste v příběhu něco významného udělali, je často bonus samo o sobě!

Jak zjistíte, zda jste byli úspěšní? Často uspějete prostě protože akce není dostatečně náročná a nikdo vám v ní nebrání. Pokud by ale selhání nabízelo zajímavý zvrat v příběhu, nebo by se mohlo stát něco nečekaného, potřebujete sáhnout po kostkách.

Jednání a akce: 30 vteřinová verze

 1. Popište, o co se vaše postava snaží. Zjistěte, zda jí v tom někdo nebo něco může zabránit.
 2. Rozhodněte se, jakou akci provádíte: vytvoření výhody, překonání, útok nebo obranu.
 3. Vyberte si svůj přístup.
 4. Hoďte kostkami a přičtěte svůj bonus k přístupu.
 5. Rozhodněte se, zda svůj výsledek upravíte pomocí aspektů.
 6. Zhonoťte, jaký je výsledek.

Kostky nebo karty?

Součástí vyhodnocování vašeho výsledku je i získání náhodného čísla, čehož se obvykle dosahuje jedním z dvou způsobů: hozením čtyřech Fate kostek, nebo tažením karty z Balíčku osudu.

Fate kostky: Fate kostky (někdy zvané Fudge kostky, podle hry, pro níž byly původně vytvořeny) jsou jednen ze způsobů určení výsledku. Fate kostky házíte vždy po čtyřech naráz. Na každé kostce padne buď -, 0 nebo +, což sečtete a získáte tak výsledek hodu. Například:

-+0+ = +1

+-00 = 0

+++- = +2

-000 = -1

Balíček osudu: Balíček osudu je balíček karet, který kopíruje statistické rozložení Fate kostek. Můžete se rozhodnout jej použít namísto kostek – oboje funguje skvěle.

Tato pravidla jsou psaná s předpokladem, že házíte Fate kostkami, nicméně používejte to, co vaší skupině vyhovuje více. To znamená, že kdykoliv, kdy je psáno, abyste hodili kostkami, můžete namísto toho táhnout kartu z balíčku osudu.

Výsledky

Poté, co hodíte kostkami, přičtěte svůj bonus za přístup (to rozebereme za okamžik) a jakýkoliv bonus za aspekty nebo triky. Součet porovnejte s cílovým číslem, což je buď pevně daná obtížnost nebo výsledek vypravěčova hodu za PV. Na základě tohoto srovnání je vaším výsledkem:

 • Selhání, pokud je váš součet nižší než součet vašeho protivníka.
 • Remíza, pokud je váš součet stejný jako součet vašeho protivníka.
 • Úspěch, pokud je váš součet vyšší než součet vašeho protivníka.
 • Úspěch se stylem, pokud je váš součet alespoň o tři vyšší, než součet vašeho protivníka.

Když jsme si teď probrali výsledky, můžeme se podívat na akce a na to, co u nich tyto výsledky znamenají.

Akce

Odvyprávěli jste, co se vaše PH pokouší udělat a shodli jste se, že tu je šance, aby neuspěla. Teď určete, jaká akce nejlépe vystihuje to, co ve hře děláte. Známe čtyři základní akce, které pokrývají cokoliv, o co se ve hře pokoušíte.

Vytvoření výhody

Vytvoření výhody je cokoliv, co děláte, abyste nějak pomohli sobě nebo svým přátelům. Chvíle na velmi pečlivé zamíření vaším protonovým blasterem, strávení několika hodin výzkumem ve školní knihovně nebo zastrašování násilníka, který vás chce okrást – to vše se počítá jako vytváření výhody. Cíl vaší akce může mít možnost použít akci obrany, aby vám ve vaší snaze zabránil. Výhoda, kterou si vytvoříte, vám umožní jednu z následujících tří věcí:

 • Vytvořit nový situační aspekt.
 • Objevit existující situační aspekt nebo aspekt jiné postavy, o kterém jste nevěděli.
 • Získat výhodu z již existujícího aspektu.

Pokud vytváříte nový aspekt nebo objevujete nějaký již existující:

 • Pokud selžete: Buď jste aspekt vůbec nevytvoříte nebo neobjevíte, nebo jej vytvoříte či objevíte, ale volné vyvolání aspektu získají vaši protivníci. Druhá možnost funguje nejlépe, když tvoříte nebo objevujete něco, co může někdo jiný využít ke svému prospěchu (jako Těžký terén). Můžete aspekt přeformulovat, abyste ukázali, že je ku prospěchu někomu jinému a ne vám – přepracujte jej jakýmkoliv způsobem, který dává největší smysl hráči, který volné vyvolání získá. Stále můžete aspekt vyvolat, pokud chcete, ale bude vás to stát bod osudu.
 • Pokud remízujete: Pokud tvoříte nový aspekt, získáte posílení. Pojmenujte ho a jednou ho zdarma vyvolejte – poté posílení zmizí. Pokud se pokoušíte objevit již existující aspekt, přistupujte k remíze jako k úspěchu (viz níže).
 • Pokud uspějete: Vytvoříte nebo objevíte aspekt a vy nebo vaši spojenci jej můžete jednou vyvolat zdarma. Napište aspekt na kartičku nebo papírek a položte jej na stůl.
 • Pokud uspějete se stylem: Vytvoříte nebo objevíte aspekt a vy nebo vaši spojenci jej můžete vyvolat zdarma dvakrát. Obvykle nemůžete vyvolat stejný aspekt dvakrát na jeden a ten samý hod, ale toto je výjimka; úspěch se stylem vám dá VELKOU výhodu!

Pokud se snažíte získat výhodu z aspektu, o němž již víte:

 • Pokud selžete: Z aspektu žádnou další výhodu nezískáte. Stále jej můžete v budoucnu vyvolat, pokud chcete, ale za cenu bodu osudu.
 • Pokud remízujete nebo uspějete: Získáte na aspekt do budoucna volné vyvolání pro sebe nebo své spojence. Můžete chtít na kartičku s aspektem nakreslit kroužek nebo čtvereček a proškrtnout jej, až vyvolání použijete.
 • Pokud uspějete se stylem: Získáte na aspekt dvě volná vyvolání, která, pokud si to přejete, můžete nechat použít i své spojence.

Akce a výsledky: 30 vteřinová verze

Vytvoření výhody, když tvoříte nebo objevujete aspekt:

 • Selhání: Nic nevytvoříte ani neobjevíte, nebo ano, ale váš protivník (nikoliv vy) získá volné vyvolání.
 • Remíza: Při tvorbě nového získáte posílení, jinak jako byste uspěli.
 • Úspěch: Vytvořte nebo objevte aspekt a vemte si na něj volné vyvolání.
 • Úspěch se stylem: Vytvořte nebo objevte aspekt a vemte si na něj dvě volná vyvolání.

Vytvoření výhody z aspektu, který již znáte:

 • Selhání: Žádné dodatečné výhody.
 • Remíza: Získáte na aspekt jedno volné vyvolání.
 • Úspěch: Získáte na aspekt jedno volné vyvolání.
 • Úspěch se stylem: Získáte na aspekt dvě volná vyvolání.

Překonání:

 • Selhání: Neuspějete, nebo uspějete za výraznou cenu.
 • Remíza: Uspějete za drobnou cenu.
 • Úspěch: Dosáhnete svého cíle.
 • Úspěch se stylem: Dosáhnete svého cíle a získáte posílení.

Útok:

 • Selhání: Žádný efekt.
 • Remíza: Útok cíli neuškodí, ale získáte posílení.
 • Úspěch: Útok zasáhne a způsobí poškození.
 • Úspěch se stylem: Útok zasáhne a způsobí poškození. Můžete snížit poškození o jedna, abyste získali posílení.

Obrana:

 • Selhání: Utrpíte následky úspěchu vašeho protivníka.
 • Remíza: Podívejte se na akci svého protivníka, abyste zjistili, co se stalo.
 • Úspěch: Váš protivník nedosáhne toho, o co mu šlo.
 • Úspěch se stylem: Váš protivník nedosáhne svého a vy získáte posílení.

Překonání

Akci překonání používáte, když se pokoušíte dostat přes něco, co stojí mezi vámi a vaším cílem – když páčíte zámek, dostáváte se z pout, skáčete přes propast, pilotujete vesmírnou loď skrze pás asteroidů. Akce s cílem odstranit nebo změnit nevhodný situační aspekt je obvykle akce překonání; to probereme blíže v Aspektech a bodech osudu. Cíl vaší akce může mít možnost využít akce obrany, aby vám ve vaší snaze zabránil.

 • Pokud selžete: Máte před sebou těžkou volbu. Můžete prostě selhat – dveře budou stále zamčené, násilník bude stále stát mezi vámi a východem, nepřátelská loď vám bude stále Za zády. Nebo můžete uspět, ale za výraznou cenu – možná jste upustili něco klíčového, co jste nesli, možná jste utrpěli nějakou újmu. Vypravěč vám pomůže vymyslet vhodnou cenu.
 • Pokud remízujete: Dosáhnete svého cíle, ale za drobnou cenu. Vypravěč může vnést komplikaci, nebo vás postavit před těžkou volbu (můžete zachránit jednoho svého přítele, ale právě jen toho jednoho), nebo do hry vnést nějaký jiný zvrat. Pro více podrobností se podívejte do Základních pravidel Fate na Úspěch za cenu ve Vedení hry.
 • Pokud uspějete: Dosáhnete svého céle. Zámek se otevře, proběhnete kolem násilníka blokujícího dveře, setřesete mimozemskou loď ze zad.
 • Pokud uspějete se stylem: Stejně jako úspěch (viz výše), ale navíc získáte posílení.

Útok

Použijte akci útok, když se snažíte někomu ublížit, ať už fyzicky či duševně – sekem meče, střelbou z blastrové pušky, nebo křikem a sžíravými urážkami s úmyslem cíl citově ranit. (To rozebereme v Hups! Poškození, stres a následky, ale důležité je, že pokud je někdo zraněn příliš, je vyřazen ze scény.) Aby tomu cíl vašeho útoku zabránil, může použít akci obrany.

 • Pokud selžete: Váš útok neuspěje. Protivník odrazí váš útok, váš výstřel mine, váš cíl se vašim urážkám vysměje.
 • Pokud remízujete: Váš útok neuspěje dostatečně na to, aby cíli ublížil, ale získáte posílení.
 • Pokud uspějete: Váš útok zasáhne a způsobí poškození. Podívejte se na Hups! Poškození, stres a následky.
 • Pokud uspějete se stylem: Zasáhnete a způsobíte poškození a navíc získáte možnost snížit způsobené poškození o jedna a získat posílení.

Obrana

Použijte akci obrany, když se aktivně snažíte někomu zabránit v kterékoliv z ostatních tří akcí – odrážíte úder mečem, snažíte se udržet na nohou, blokujete dveře a tak podobně. Obvykle se tato akce používá v tahu někoho jiného, při reakci na cizí pokus o útok, překonání, nebo vytvoření výhody. Pokud dokážete vysvětlit, proč to zvládnete udělat, tak si můžete hodit také na oponování některých neútočných akcí nebo na obranu proti útoku na někoho jiného. Obvykle stačí, když se většina lidí u stolu shodne, že to je smysluplné, ale pokud to je potřeba ospravedlnit více, můžete poukázat také na relevantní situační aspekty. Pokud se k tomu rozhodnete, tak v případě jakéhokoliv špatného výsledku sami utrpíte jeho následky.

 • Pokud selžete: Stane se vám cokoliv, k čemu vašeho protivníka jeho úspěch opravňuje.
 • Pokud remizujete či uspějete: Věci se pro vás nevyvinuly nijak zle; podívejte se na popis akce vašeho protivníka, abyste zjistili, co se stane.
 • Pokud uspějete se stylem: Váš protivník nedostane, o co usiloval, a vy navíc získáte posílení.

Získání pomoci

Ve vykonání vaší akce vám může pomoci spojenec. Pokud vám pomůže, vzdá se své akce ve výměně a popíše, jak vám pomoc poskytuje; vy získáte ke svému hodu +1 za každého spojence, který vám pomáhá. Obvykle tímto způsobem mohou pomoci jen jeden nebo dva lidé, než si začnou vzájemně překážet; Vypravěč rozhodne, kolik lidí vám může naráz pomáhat.

Zvolte svůj přístup

Jak jsme zmínili v Kým chcete být?, existuje šest přístupů, které popisují, jak své akce provádíte.

 • Pečlivý: Pečlivá akce je, když kladete důraz na detail a dáváte si na čas, abyste odvedli svou práci dobře. Přesné zaměření výstřelu na dálku. Pozorné držení hlídky. Zneškodnění bezpečnostního systému v bance.
 • Chytrý: Chytrá akce vyžaduje rychlé myšlení, řešení problémů nebo zvážení mnoha složitých proměnných. Objevení nedostatku v bojovém stylu nepřítele. Nalezení slabiny ve zdi pevnosti. Oprava počítače.
 • Oslnivý: Oslnivá akce k vám přitahuje pozornost; je elegantní a stylová. Přednesení projevu vašemu vojsku. Ztrapnění protivníka v duelu. Vyčarování efektního ohňostroje.
 • Rázný: Rázná akce není jemná – jde v ní o hrubou sílu. Zápas s medvědem. Zastrašení násilníka. Seslání velkého, mocného zaklínadla.
 • Rychlý: Rychlá akce vyžaduje, abyste se pohybovali rychle a obratně. Uhnutí šípu. Zasazení první rány. Zneškodnění tikající bomby za 3… 2… 1…
 • Lstivý: Lstivá akce je provedena s důrazem na odvedení pozornosti, zastření, nebo klamání. Vykroutit se ze zatčení. Vybrat někomu kapsy. Používat v souboji šermířské finty.

Každá postava má každý přístup hodnocený bonusem od +0 do +3. Přidejte tento bonus k hodu kostkami, abyste určili, jak dobře vaše PH provedla akci, kterou jste popsali.

Vybrat si ten přístup, který vám dá největší bonus, je nejspíše to, co vás napadlo jako první, že? Jenže tak to nefunguje. Musíte svou volbu přístupu založit na popisu své akce a nemůžete si popsat akci, která nedává žádný smysl. Proplížili byste se Rázně skrze temný pokoj, zatímco se skrýváte před strážemi? Ne, to bude Lstivé. Strčili byste ten velký kámen do cesty toho vlaku Rychle? Ne, to bude Rázně. Okolnosti omezují, jaký přístup můžete použít, takže si někdy budete muset vystačit s přístupem, který vám nedá ty nejlepší vyhlídky.

Hoďte kostkami, přičtěte svůj bonus

Čas na to vzít do ruky kostky. Vezměte bonus spojený s přístupem, který jste zvolili a přičtěte ho k výsledku hodu. Pokud máte trik, který lze použít, přičtěte i ten. To je váš součet. Porovnejte ho s tím, jaký má vaše protistrana (obvykle vypravěč).

Rozhodněte, zda svůj hod upravíte

Nakonec se rozhodněte, zda chcete změnit výsledek svého hodu vyvoláním aspektů – to podrobně rozebereme v Aspektech a bodech osudu.