Převod PV

Když to vezmete do důsledku, tak není nijak nutné PV převádět. Jistě, mohou pak tahat přístupy do dovednostního souboje nebo naopak, ale to ve skutečnosti nic moc nenaruší, takže to tak můžete klidně nechat, házet si na to, co zrovna máte napsané a soustředit se na hráče. Nicméně pokud máte pocit, že to potřebujete, tak k tomu určitě něco napsat můžeme!

Ze Základních pravidel do Zrychlených

Převod ze Základních do Zrychlených pravidel jde udělat jedním ze dvou způsobů.

Pokud máte detailně vykreslené postavy s ohodnocenými dovednostmi atp. (podpůrné nebo hlavní, v naší hantýrce), můžete pro převedení jejich dovedností na přístupy použít ty samé rady, které jsou uvedené výše v této příručce.

Pokud máte méně detailní postavy (obvykle bezejmenné PV nebo skupiny PV), tak jejich hodnocení odložte a podívejte se, o čem koncept bezejmenných postav v širším pojetí je a použijte ho k vytvoření Zrychlených chcípáků se statistikami ve stylu “Dobrý v/Špatný v”.

Ze Zrychlených pravidel do Základních

Toto je přesný opak výše uvedeného.

Pokud máte detailní postavy s ohodnocenými přístupy a triky, použijte metody z dřívějších sekcí k převodu PV do stylu Základních PV s dovednostmi a vším ostatním. Pamatujte, v Základu nemusíte mít nutně sepsané celé karty postav, pokud je opravdu nepotřebujete, takže se soustřeďte na použití těchto metod k rychlému určení nejvyšších dovedností dané PV (nejvyšší tři kolonky), ty ohodnoťte a zbytek nechte nevyplněný, dokud si nebudete potřebovat hodit na něco, co u dané postavy nemáte napsané. (Nicméně opět, pamatujte, můžete nechat své PV tak, jak jsou, se Zrychlenými přístupy! My to tak dokonce udělali v některých našich Fate Worlds dobrodružstvích, která jinak zcela respektují Základní nastavení.)

Pokud máte méně detailně vykreslené postavy (chcípáky nebo jejich skupiny) s Dobrý v/Špatný v, jste na dobré cestě mít to rychle hotové. Ve většině případu jde prostě o Slušné bezejmenné PV v Základním stylu. Podívejte se na seznam věcí v nichž jsou dobří, abyste určili, která Základní dovednost je pro jejich účely nejlepší a ohodnoťte ji jako Slušnou. Přidejte další dvě co dávají smysl a ohodnoťte je jako Průměrné. Pokud chcete, podívejte se na nejlepší věc ze seznamu “Špatný v” a zapracujte je do aspektu ve stylu problému pro daná PV a jste hotoví.