Převod Stresu

Když se dostanete až sem, tak převod stresu je prakticky jen formalita.

Ze Základních pravidel do Zrychlených

Základní pravidla mají dvě měřítka stresu a ty nemají totožnou délku, tak, jako jediné Zrychlené měřítko o třech čtverečcích. Na tom ale moc nezáleží.

Důležitá výjimka je, pokud jste záměrně vytvořili velmi drsnou postavu pomocí vysoké Vůle nebo Kondice, abyste dostali onen čtvrtý čtvereček stresu, možná i s oním dodatečným drobným následkem.

Když se nad tím ale zamyslíte, tak obě tyto věci jsou dost podobné efektu Zrychlených triků ve stylu “jednou za sezení” - pokud je tedy tento detail vaší Základní postavy velmi důležitý, použijte jednu z kolonek triků k nahrazení tohoto efektu, přinejmenším v jeho záměru.

Protože mám srdce z ledu a nervy z oceli, můžu jednou za sezení ignorovat stres z jakéhokoliv sociálího nebo fyzického útoku.

Protože sem drsnější než Chuck Norris, mám o jeden čtvereček stresu více, než je obvyklé.

Ze Zrychlených pravidel do Základních

Tohle proběhne automaticky jako vedlejší efekt vašeho převodu z přístupů na dovednosti. Podívejte se na svá po-převodová hodnocení Vůle a Kondice a určete délku vašich měřítek stresu podle nich. Hotovo.