Převod Dovedností

Teď, když rozumíme rozdílu mezi dvěma výchozími sadami pravidel, můžeme tyto rozdíly použít jako vodítka k převodu z jedné implementace do druhé. Zpracovat rozdíly v množství nebude moc těžké. To, co nás zejména zajímá, je zpracování rozdílu v otázkách.

Společná problematika převodu

Tohle je to, s čím pracujeme:

 • Ve své ukázkové sadě mají Základní pravidla 18 dovedností, z nichž si hráči vybírají 10 a umisťují je do kolonek o celkové hodnotě 20 bodů. Zrychlená pravidla mají 6 přístupů, z nichž si hráči vybírají 5 a dávají jim dohromady 9 bodů.
 • Dovednosti ze Základních pravidel se ptají “co můžete dělat?”. Přístupy ve Zrychlených pravidlech se ptají “jak to děláte?”.

Základní problém, který potřebujeme vyřešit, je, jak namapovat jednu sadu na tu druhou. Tedy jak smysluplně přenést hodnocení způsobem, který dodá postavy, které vypadají alespoň trochu stejně. To je výchozí problém. To, co se liší, je, v jakém směru svůj převod provádíte.

Seznamy

Pro přehled, tady jsou základní seznamy, s nimiž v obou hrách pracujeme.

Základní dovednostiZrychlené přístupy
AtletikaPečlivý
BojChytrý
EmpatieOslnivý
KlamáníRázný
KondiceRychlý
KontaktyLstivý
Majetek
Pozornost
Provokace
Řemesla
Řízení
Skrývání
Střelba
Učenost
Vůle
Vyšetřování
Vztahy
Zlodějna

Ze Základních pravidel do Zrychlených

Abychom převedli dovednosti Základních pravidel do Zrychlených přístupů, musíme rozhodnout, jak je “jak?” ukryté (jakoby bylo) v jejich “co?” K tomu použijeme matici, kterou naleznete níže.

Pod každým přístupem je seznam dovedností, které mají potenciál onoho přístupu. Napište své hodnocení ke každé dovednosti všude, kde je uvedena. Pokud u vaší postavy nedává dovednost u daného přístupu smysl, vyškrtněte ji. Vaše postava může být například jasně Rázná, ale skoro vůbec Oslnivá, když používá svou dovenodst Boj. Pak tedy Boj pod Oslnivým škrtněte.

PečlivýChytrýOslnivýRáznýRychlýLstivý
__ Empatie__ Empatie__ Atletika__ Atletika__ Atletika__ Empatie
__ Klamání__ Klamání__ Boj__ Boj__ Boj__ Klamání
__ Pozornost__ Kontakty__ Kondice__ Kondice__ Kondice__ Kontakty
__ Skrývání__ Řemesla__ Kontakty__ Majetek__ Majetek__ Provokace
__ Střelba__ Učenost__ Majetek__ Pozornost__ Pozornost__ Skrývání
__ Učenost__ Vyšetřování__ Provokace__ Provokace__ Řemesla__ Učenost
__ Vyšetřování__ Vztahy__ Řemesla__ Řízení__ Řízení__ Vyšetřování
__ Vůle__ Vůle__ Řízení__ Střelba__ Skrývání__ Vztahy
__ Zlodějna__ Zlodějna__ Vztahy__ Vůle__ Střelba__ Zlodějna
__ Celkem__ Celkem__ Celkem__ Celkem__ Celkem__ Celkem

K vytvoření této matice jsme každému přístupu přiřadili vždy devět dovedností, tedy jsme každou dovednost přiřadili třikrát. Toto mapování není dokonalé, ale mělo by být “dostatečně blízko”.

Jakmile sepíšete hodnocení všech dovedností, tak je pro každý přístup sečtěte a určete, který z nich má nejvyšší hodnotu. Přístup s nejvyšší hodnotou dostane hodnocení +3, další dva nejvyšší dostanou +2 a další dva po nich dostanou +1, takže na ten nejnižší zbyde +0. Použijte svůj Základní koncept jako tematické vodítko k rozseknutí jakýchkoliv remíz, které to potřebují.

Pokud se vám to zdá obtížné, tak se nebojte; máme tu excelovou tabulku, která se vám o to postará rychle sama - najdete ji zde:

http://www.d20.cz/clanky/pravidla/fate-prevodni-prirucka-core-fae.htmlopen in new window

Podívejme se, jak se nám změní Tajemný Zird ze Základních pravidel Fate.

PečlivýChytrýOslnivýRáznýRychlýLstivý
__ Empatie__ Empatie2 Atletika2 Atletika2 Atletika__ Empatie
__ Klamání__ Klamání1 Boj1 Boj1 Boj__ Klamání
1 Pozornost1 Kontakty__ Kondice__ Kondice__ Kondice1 Kontakty
__ Skrývání3 Řemesla1 Kontakty1 Majetek1 Majetek__ Provokace
__ Střelba4 Učenost1 Majetek1 Pozornost1 Pozornost__ Skrývání
4 Učenost2 Vyšetřování__ Provokace__ Provokace3 Řemesla4 Učenost
2 Vyšetřování3 Vztahy3 Řemesla__ Řízení__ Řízení2 Vyšetřování
2 Vůle2 Vůle__ Řízení__ Střelba__ Skrývání3 Vztahy
__ Zlodějna__ Zlodějna3 Vztahy2 Vůle__ Střelba__ Zlodějna
9 Celkem15 Celkem11 Celkem7 Celkem8 Celkem11 Celkem

Na základě těchto součtů by měl mít Zird +3 Chytrý, +2 Oslnivý & Lstivý, +1 Pečlivý & Rychlý a +0 Rázný. Náš Kouzelník k pronajmutí tíhne spíše k záludnosti než k přímým úderům. Což se zdá být správně.

Ty aspekty překontrolujte

Teď, když jste převedli své dovednosti ze Základních pravidel do Zrychlených přístupů, je dobrá chvíle překontrolovat, že vaše aspekty vystihují vaší dříve-Základní postavu jak nejlépe mohou. Podívejte se na tři nejlepší dovednosti a zkontrolujte je, abyste se ujistili, že jsou vaše talenty v nich dobře vystižené. Pokud se něco zdá chybět, zvažte adekvátní úpravu, abyste to vystihli.

Abychom se drželi Zirda jako příkladu, jeho nejlepší trojice dovedností je Učenost, Vztahy a Řemesla. Učenost se zdá být vpořádku, nejen Kouzelníkem k pronajmutí ale i Pokud jsem tam nebyl, četl jsem o tom. Lze snadno argumentovat, že Kouzelník k pronajmutí vystihuje i Řemesla.

Vztahy jsou už vyjádřené méně - jeho Do tváře ne! vystihuje zájem charismatického řečníka o jeho užitečné vzhledové přednosti a jak Špatně snáším hlupáky tak Rivalové v Mystickém bratrstvu naznačují, že se dostává do mnoha situací, z nichž se musí vymluvit.

Tyto aspekty jsou ale co do okouzlování lidí dost nepřímé a nevystihují přímo prostředky k vyvolání odbornosti. S ohledem na to se jeho hráč rozhodne změnit Do tváře ne! na Pro své dobro příliš okouzlující. To zachovává rozměr “dostávání se do problémů” původního aspektu, ale přidává to jasný náznak, že by Zird měl být velmi schopný, když dojde na okouzlování lidí.

Jiné než základní dovednosti?

Je několik způsobů, jak si při převodu poradit s neobvyklými dovednostmi.

Pokud je dovednost jen jiná základní dovednost, tak vymyslete, jak ji dostat do matice. I když ta, kterou nabízíme, je dost dobře vyvážená, nic se nijak moc nezkazí, když do ní přidáte nebo z ní smažete nějakou položku. Novou dovednost jen přidejte ke třem přístupům.

Dovednost reprezentující nadpřirozenou schopnost nebo jinou specialitu - jako třeba dovednost Magie - může jít dobře vystihnout i aspektem či trikem.

Ze Zrychlených pravidel do Základních

Pokud je přechod ze Základních pravidel do Zrychlených něco jako věda, pak přechod ze Zrychlených pravidel do Základních je spíše umění. Jinými slovy, je to mnohem více interpretační přístup (omluvte vtípek).

Tabulku, kterou jsme zpracovali pro převod, můžeme ale využít i zde. Stačí, když ji trochu přetočíme a podíváme se na dovednosti spojené s jednotlivými přístupy.

U každého přístupu se podívejte na s ním spojené dovednosti a vyškrtněte ty, které u něj nezapadají do konceptu vaší postavy. To určitě znamená posoudit je dle vašeho aspektu základního konceptu, ale také podle všeho ostatního - to je ta interpretační část věci.

PečlivýChytrýOslnivýRáznýRychlýLstivý
Hodnocení: ___Hodnocení: ___Hodnocení: ___Hodnocení: ___Hodnocení: ___Hodnocení: ___
EmpatieEmpatieAtletikaAtletikaAtletikaEmpatie
KlamáníKlamáníBojBojBojKlamání
PozornostKontaktyKondiceKondiceKondiceKontakty
SkrýváníŘemeslaKontaktyMajetekMajetekProvokace
StřelbaUčenostMajetekPozornostPozornostSkrývání
UčenostVyšetřováníProvokaceProvokaceŘemeslaUčenost
VyšetřováníVztahyŘemeslaŘízeníŘízeníVyšetřování
VůleVůleŘízeníStřelbaSkrýváníVztahy
ZlodějnaZlodějnaVztahyVůleStřelbaZlodějna

Jakmile vyškrtáte nehodící se věci, sečtěte hodnocení přístupů pro všechny zbývající dovednosti, seřaďte je v sestupném pořadí a vyplňte svou pyramidu deseti nejvýše hodnocenými dovednostmi. Dostanete nějaké remízy. K jejich rozseknutí použijte svůj nejlepší úsudek vedený konceptem postavy.

Stejně jako předtím máme excelovou tabulku, která vám s tím pomůže. Prostě smažte všechny průniky dovedností/přístupů, které nedávají smysl vůči tomu, jak přístupy používáte. Najdete ji tam, co tu předchozí:

http://www.d20.cz/clanky/pravidla/fate-prevodni-prirucka-core-fae.htmlopen in new window

Pro náš příklad zůstaneme u kouzelnického tématu a převedeme Abigail Zhao ze Zrychlené edice Fate.

PečlivýChytrýOslnivýRáznýRychlýLstivý
Hodnocení: 0Hodnocení: 2Hodnocení: 1Hodnocení: 2Hodnocení: 1Hodnocení: 3
EmpatieEmpatieAtletikaAtletikaAtletikaEmpatie
KlamáníKlamáníBojBojBojKlamání
PozornostKontaktyKondiceKondiceKondiceKontakty
SkrýváníŘemeslaKontaktyMajetekMajetekProvokace
StřelbaUčenostMajetekPozornostPozornostSkrývání
UčenostVyšetřováníProvokaceProvokaceŘemeslaUčenost
VyšetřováníVztahyŘemeslaŘízeníŘízeníVyšetřování
VůleVůleŘízeníStřelbaSkrýváníVztahy
ZlodějnaZlodějnaVztahyVůleStřelbaZlodějna

Na základě tohoto přiřazení a s deseti kolonkami dovedností ze Základních pravidel k vyplnění, Abigailiných nejlepších deset dovedností je:

 • Vztahy (součet 6)
 • Empatie (součet 5)
 • Klamání (součet 5)
 • Učenost (součet 5)
 • Zlodějna (součet 5)
 • Boj (součet 4)
 • Pozornost (součet 4)
 • Řemesla (součet 4)
 • Skrývání (součet 4)
 • Vůle (součet 4)

Protože to jsou ve skutečnosti tři sady - jasný vrchol, pak 4 remízy na druhém místě a 5 remíz na třetím - můžeme se je při jejich vkládání do kolonek Základních dovedností v rámci těchto „skupin“ rozhodnout přeskládat jakkoliv chceme. Protože je zatraceně Lstivá, tak přehodíme Skrývání do druhé skupiny a dovednosti z druhé skupiny zaplní Dobré a Slušné kolonky.

 • Skvělé (+4): Vztahy
 • Dobré (+3): Klamání, Učenost
 • Slušné (+2): Empatie, Skrývání, Zlodějna
 • Průměrné (+1): Řemesla, Boj, Pozornost, Vůle

Teď, když z ní je postava podle Základních pravidel, deteilnější vykreslení jejích schopností ukazuje nové možnosti pro její příběhy. Ze Zrychlené verze víme, že je dost lstivá a také tak trochu mazánek u učitelů. Podle jejích Základních dovedností to je nejspíše kvůli tomu, že je nejen dobrá studentka, ale také protože umí působit na lidi a lhát přesně tolik, aby se na to nepřišlo (alespoň ne příliš často). Ta holka si přivodí spoustu problémů!