Co se liší?

Nejprve se na moment podívejme na přehled základních rozdílů mezi Základními a Zrychlenými pravidly.

Dovednosti

Základní sady dovedností a přístupů, které můžete v obou variantách najít, se liší dvěma způsoby: množstvím a otázkou.

Množství

Základ: V Základních pravidlech máte 18 detailně popsaných dovedností s popisem, jak pro každou z nich funguje každá ze čtyř akcí. Hráči si vybírají deset těchto dovedností a rozdělují je do kolonek se součtem 20 bodů.

Zrychlený: Ve Zrychlené verzi máte 6 přístupů. Nejsou popsány moc do hroubky a většina popisnosti je nechána na jejich samotných názvech. Hráči si mezi tyto přístupy rozdělí jednou +3, dvakrát +2 a dvakrát +1.

Otázka

Tohle je věc, která má tendenci přivádět lidi k šílenství.

Základ: V základu se dovednosti ptají, co se snažíte udělat a poskytují konkrétní odpovědi v závislosti na vašem hodnocení v dané dovendosti.

Zrychlený: Zrychlené přístupy se ptají, jak něco děláte. Protože každá taková dovednost pokrývá široce definované metody akcí, rozdíly mezi postavamy jsou méně o jejich expertíze a více o jejich osobnosti a roli v příběhu.

O co vám tu jde?

Proč vůbec děláme toto dvojité rozlišení? Celé to totiž je o komplexitě a přizpůsobivosti.

Základní pravidla se soustředí na rozumě uspokojivou úroveň komplexity - ne příliš velkou, ne příliš malou - aby vytvářela důležité prvky příběhu, který chcete vyprávět. Více se soustředí na postavy, které vůči sobě působí docela vyváženě ve smyslu schopností, expertízy a podobných věcí. Protože to je vlajková loď produktové řady, tak se také nepokouší pohrávat si s perspektivou toho, jak těchto cílů dosáhnout (pro zamotání hlavy lidem, kteří přijdou z jiných systémů, bohatě stačí aspekty).

Zrychlená pravidla se soustředí na jednoduchost - nízký počet slov, malý počet rozhodnutí atp. - s maximální přizpůsobivostí. Druhý zmíněný cíl nás motivoval, abychom sáhli po implementaci, která by podpořila zejména dva specifické případy: postavy, které si jsou velmi podobné (“všichni jste kouzelníci na internátní škole”) nebo velmi odlišné (“jste tým superhrdinů s velmi rozdílně silnými schopnostmi”). Mezi těmito dvěma případy existuje pojítko - to, čím se postavy liší a přitom je to drží stále stejně zapojené do příběhu, není to, co dělají, ale jak to dělají. Takto jsme dosáhli největší přízpůsobivosti na úkor úzkostlivé detailnosti co do expertízy, kterou sledují výchozí nastavení v Základních pravidlech.

Tento rozdíl v cílech je důležité mít na paměti, když se chcete přesunout z jedné perspektivy do druhé.

Dovednostní strop

Existuje ještě třetí rozdíl mezi dovednostmi a přístupy: dovednostní strop. V Základních pravidlech je Skvělý (+4), ve Zrychlených je Dobrý (+3). V praxi to není až tak moc rozdíl, jak by se mohlo zdát. Ona Skvělá (+4) dovednost v Základních pravidlech není tak široce použitelná, jako ten nejvyšší Dobrý (+3) přístup ve Zrychlených pravidlech. V důsledku jsou tyto dvě varianty vzájemně docela dobře vyvážené.

Triky

Základ: Protože se Základní pravidla snaží poskytnout uspokojující úroveň komplexity, triky jsou sepsané s mnoha příklady a se spoustou způsobů jejich použití. Všechny se nakonec schází ve velmi jednoduchém principu - poskytují efekt v hodnotě zhruba dvou posunů - ale k tomuto principu dochází mnoha různými cestami.

Zrychlený: Zrychlená pravidla jsou Základní pravidla, takže ona základní myšlenka platí i tady. Protože se Zrychlená pravidla soustředí na jednoduchost, tak jsou triky zjednodušené na dvě doplňovací šablony.

V konečném součtu

Triky vytvořené dle Zrychlené verze mohou být použity v Základních pravidlech a naopak, jen je potřeba udělat úpravy v definici okolností, při nichž je lze použít (jejich spojení s dovednostmi nebo přístupy), protože v konečném důsledku je postup jejich tvorby identický - v detailu přátelštějším Základu je ten princip jen více odhalený a přístupný, zatímco ve Zrychlené verzi to je více ukryté za pohodlné šablony.

Stres

Základ: Základní pravidla mají jako výchozí dvě měřítka stresu (duševní a fyzické) a umožňují přidat další, když chcete. Měřítka stresu jsou ovlivněna některými volbami u dovedností; vysoké hodnocení v klíčové dovednosti je prodlužuje a velmi vysoké hodnoty mohou vaší postavě i přidat jednu či více kolonek drobných následků. V důsledku - měřítka stresu mají od 2 do 4 čtverečků a k tomu možné dodatečné drobné následky.

Zrychlený: Ve Zrychlené verzi opět převládá jednoduchost. Má jedno měřítko stresu o třech čtverečcích a to je netečné k vašim dalším hodnocením. Pokud jsou nějaké výjimky, jsou tvořené v rámci efektu triků.

PV

Základ: PV jsou z většiny vytvořené jako plnohodnotné postavy podle stejných pravidel, jako PH (možná s více mezerami, více body dovedností, více triky atp.) Některé verze užívají další nástroje pro slabší PV, skupiny atp.

Zrychlený: PV jsou buď vytvořené jako PH s plnou sadou přístupů, nebo jsou zjednodušené na “Dobrý v/Špatný v” v zájmu, hádejte, jednoduchosti.

Aspekty

Existuje ještě třetí rozdíl mezi dovednostmi a přístupy: dovednostní strop. V Základních pravidlech je Skvělý (+4), ve Zrychlených je Dobrý (+3). V praxi to není až tak moc rozdíl, jak by se mohlo zdát. Ona Skvělá (+4) dovednost v Základních pravidlech není tak široce použitelná, jako ten nejvyšší Dobrý (+3) přístup ve Zrychlených pravidlech. V důsledku jsou tyto dvě varianty vzájemně docela dobře vyvážené.