Převod Triků

Triky jsou obvykle vázané k dovednostem (nebo přístupům), aby se omezil rozsah jejich působení. Když měníte dovednosti, měníte i bod vazby pro všechny související triky. Z toho důvodu mohou při převodu zůstat triky mechanicky stejné, ale může být potřeba je přeformulovat, abyste se ujistili, že dovednost nebo přístup, na němž je založeno omezení, dávají smysl v rámci verze pravidel, do níž se přesouváte.

Ze Základních pravidel do Zrychlených

Převod triků ze Základních do Zrychlených pravidel může být zrádný, hlavně protože Základní pravidla nabízejí všechny ty široké možnosti, zatímco Zrychlená jsou úmyslně zjednodušená. Což znamená, že většina té “zrádnosti” je hlavně v tom naučit se, čeho si není třeba všímat. Když na to dojde, nejlepší strategií je sledovat záměr triku v jeho Základní verzi a převést do Zrychlené verze tento záměr, spíše než jeho přesný efekt.

Podívejme se na tři typy triků tak, jak jsou v Základu definované.

Přidání nové akce k dovednosti

Tento typ triků je při převodu nejspíše nejvíce upozaděný. Ve Zrychlené verzi lze všechny akce provádět všemi přístupy, takže pro triky přidávající akci k přístupu, který ji předtím neměl, tu není žádné reálné využití.

Toto je místo, kde je princip “převodu záměru, nikoliv efektu” opravdu užitečný. Podívejme se na jeden z ukázkových triků tohoto typu ze Základních pravidel.

Útok ze zálohy. Můžete použít Skrývání, abyste učinili fyzický útok, za předpokladu, že si cíl není vědom vaší přítomnosti.

“Použít Skrývání, abyste učinili fyzický útok” není ve Zrychlených pravidlech moc užitečné; Lstivý přístup to už umí. “Za předpokladu, že si cíl není vědom vaší přítomnosti” je na druhou stranu dobré omezení a dobrý základ pro převod triku do Zrychlených pravidel. Zde nejspíš dává smysl použít Zrychlený bonus dávající styl triku, nějak takhle:

Útok ze zálohy. Protože jsem proradný zvěd, dostanu +2 k Lstivému útoku na cíl, pokud si tento doposud není vědom mé přítomnosti.

To samozřejmě není jediný způsob, jak to udělat. Můžete se místo toho rozhodnout, že záměr tohoto triku je méně o tom používat jej opakovaně, jako spíš o tom použít jej jednou v rozsáhlém, smrtícím útoku ze skrytu, když to cíl nejméně očekává. V takovém případě zvažte vytvoření nějakého triku, který poskytne výraznou výhodu jednou za sezení:

Útok ze zálohy. Protože jsem tichá ruka smrti, jednou za sezení, když udeřím z úkrytu na cíl, který si není vědom mé přítomnosti, mohu si vynutit, aby cíl přijmul zásah bez možnosti využít své čtverečky stresu.

Přidání bonusu k akci

Narozdíl od prvního typu triků ze Základních pravidel, tento má ve Zrychlených pravidlech přímou obdobu. Je tedy nejlepší nesnažit se trik příliš páčit a zachovat jej co nejvíce tak, jak je, jen v podobě bonus dávajících triků ze Zrychlené verze.

Podívejme se na první příklad takového triku ze Základních pravidel.

Okultní expert. Získáte +2 na vytvoření výhody Učeností v jakékoliv situaci, která má co dočinění s nadpřirozenem či okultnem.

Ztratili jsme prvek Učenosti, takže se musíme podívat po nějaké jeho náhradě za pomoci přístupu, nejspíše Chytrého. Je potřeba pár změn ve formulaci, ale bonus tohoto triku má dobrý základ. Zde je jeden možný převod:

Okultní expert. Protože mám hluboké znalosti okultna, dostanu +2 k Chytrému vytvoření výhody, kdykoliv, kdy se situace nějak konkrétně váže k něčemu okultnímu či nadpřirozenému.

Vytvoření výjimky z pravidel

Triky tvořící výjimku z pravidel byly ve Zrychlené edici zjednodušené na styl “jednou za sezení”, takže jejich překlopení do této šablony bude i nejlepší postup pro převod. Stejně jako u prvního typu triků, i zde se budete muset hodně opírat o princip “záměr, nikoliv efekt”, už jen protože množství možností je zde opravdu rozsáhlé.

Někdy ale můžete chtít nechat tyto triky tak, jak jsou - trochu změnit jejich formulaci a onen faktor ceny “jednou za sezení” zcela vynechat (hrůza!), i když to znamená, že takový trik nebude zcela podle Zrychlené příručky. Pro to není žádné pevné a rychlé pravidlo: musíte to prostě odhadnout.

Podívejme se na jeden konkrétní převod Základního triku a jeho možnosti:

Ritualista. Použijte Učenost namísto jakékoliv jiné dovednosti ve výzvě, což vám umožní využít Učenost dvakrát během té samé výzvy.

Učenost musí pryč, ale myšlenka je dobrá. Někdy některý přístup ve výzvě prostě nedává smysl; tento trik zajistí, že díky rituální magii smysl dávat bude. Opět, ospravedlnit ve Zrychlené edici použití některého vašeho přístupu je často dost snadné, takže můžete pochybovat, zda je efekt, který zamění např. Učenost za Lstivost, Pečlivost nebo Chytrost, skutečná, silná a triku hodná výhoda. Pokud to můžete udělat častěji, než jednou za sezení, pak možná ano. Pokud to uděláte jen jednou za sezení - pak to je cena, která si žádá silnější výsledek. Tady máte dvě možnosti.

Ritualista I. Když výzvě, můžete provést rituální magii a hodit si Chytře, i když by to jinak nedávalo smysl.

Ritualista II. Jednou za sezení, když čelíte výzvě, můžete provést magický rituál a automaticky uspět se stylem na kteroukoliv jednu dílčí úlohu této výzvy.

Ze Zrychlených pravidel do Základních

Převod ze Zrychlených pravidel do Zákadních je nejspíše o dost snazší, protože jak jsme už uvedli, Zrychlené triky jsou podmnožinou těch Základních. Podívejme se na dva styly triků, které Zrychlená edice používá.

Bonus dávající triky

Zrychlený bonus dávající trik funguje dost dobře tak, jak je, i když vyžaduje trochu ujasnit v tom, která konkrétní dovednost se použije k nahrazení původního přístupu.

Když tedy máte něco jako tohle:

Protože jsem výmluvný, získám +2 když Lstivě vytvářím výhodu, když se s někým bavím.

Tak dojít k téhle Základní podobě není nijak těžké:

Výmluvný. Po minutě intenzivního rozhovoru s někým můžete dostat +2 na vytvoření výhody za pomoci Vztahů.

Je pravda, že taková verze nemusí působit uspokojivě, protože strácí onen “lstivý” element originálu a šlo by snadno argumentovat, že Vztahy jsou už tak celé o intenzivních rozhovorech s lidmi.

Když narazíte na takovou “neuspokojivou” situaci jako je tato, vraťte se znovu k principu “převádějte záměr, ne efekt”. Záměr tu samozřejmě je, že můžete být v rozhovoru s někým lstivý, aniž byste se cíli zdáli být lstivými. Trik tedy může být více o tom používat Klamání v situacích, v nichž by se běžně použily Vztahy. V takovém případě nemáte trik dávající bonus, ale máte trik prohazující dovednosti:

Výmluvný. Lež a pravda jsou pro vás zaměnitelné. Když se s někým octnete v soustředěné konverzaci, můžete k tvorbě výhod využít Klamání, i když by jinak bylo vhodnější použít Vztahy.

Triky “jednou za sezení”

Zrychlené triky “jednou za sezení” silně korespondují se Základními triky dávajícími výjimky z pravidel, jen jsou standardizované kolem myšlenky, že omezením/cenou je vždy “jednou za sezení”. V podstatě žádný převod nepotřebují. Už tak jsou vytvořené podle Základních nastavení.

Protože bych zvládl běhat v kruzích i kolem leoparda, můžu se jednou za herní sezení objevit kdekoliv chci, za předpokladu, že tam můžu doběhnout, bez ohledu na to, kde začínám.

Yup, to je funkční trik i v Základních pravidlech.

Můžete sem tam potřebovat převrátit některý, který zmiňuje přístupy, ale takových je jen pár a neměl by to být problém.